Teknik Fizibilite

Teknik Fizibilite

Teknik fizibilite, fizibilite raporları hazırlanırken üzerinde çalışılan aşamalardan biridir.

Fizibilite, kelime anlamı olarak “yapılabilirlik” kelimesini karşılamakla birlikte bir girişimin, yatırımın, iş fikrinin ne kadar yapılabilir olduğunu ortaya koyan araştırmalar bütününe verilen addır. Fizibilite çalışmaları sayesinde bir yatırımın, girişimin, iş fikrinin gerçekçiliğe uzaklığı veya yakınlığı, şirketin bu işi yaparken ne kadar kendi politikalarına uygun hareket edebildiği veya edebileceği ve diğer pek çok konunun detaylı bir son gözden geçirmesi yapılmış olur.

Fizibilite raporlarının temel amacı, girişim projelerini, yatırım projelerini veya iş fikirlerini tehlikeye atmadan uygulanmasına müsait bir ortam hazırlanmasıdır. Detaylı fizibilite çalışmaları yapılmadan başlanan projelerde sorunlar çıkabilmekte ve bu durumda proje için harcanan zaman, emek, iş gücü, sermaye vb. Etkenler kaybolabilmektedir. Bu nedenle fizibilite raporlarının ön çalışmalarında ve hazırlanma süreçlerinde uzman bir ekipten destek alınması gereklidir. Fizibilite raporlarınız ile ilgili sormak istediğiniz detaylar hakkında bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Teknik Fizibilite Raporu

Teknik fizibilite raporu, fizibilite raporlarının en önemli basamaklarından biri olan teknik araştırma kısmının sonucunda elde edilir. Fizibilite raporları, fizibilite kelimesinin anlamı gereği “yapılabilirlik” yani bir girişimin, yatırımın, iş fikrinin ne ölçüde uygulanabilir olduğunun çeşitli sorular ve cevapları yoluyla denetlenmesini kapsamaktadır. Fizibilite raporları, yeni bir iş fikrinin ne kadar uygulanabileceğinin, şirket politikalarıyla ne kadar örtüştüğünün, bu iş fikrinin uygulanması süresinde karşılaşılabilecek olası durumların bir değerlendirilmesidir. Herhangi bir problem veya tehdit unsuru ile karşılaşıldığında öncesinde fizibilite raporları hazırlanırken olası durumlar değerlendirilip cevaplandırıldığı için bu tarz durumlar daha kolay atlatılabilir. Teknik fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mimari Fizibilite Nedir?

Mimari fizibilite nedir? Fizibilite raporları hazırlanırken pek çok basamak vardır ve bu basamaklar detaylı bir şekilde incelendikten sonra fikrin uygulanabilirliği ölçülür. Mimari fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Fizibilite Nedir?

Fizibilite nedir? Fizibilite, kelime anlamı itibariyle “yapılabilirlik” kelimesini karşılamaktadır. Fizibilite raporları da bu bağlamda bir yatırım projesinin, bir girişim projesinin, bir iş fikrinin ne kadar yapılabilir olduğunun denetlenmesi süreci sonrası yazılan raporları ifade etmektedir. Fizibilite raporları sayesinde yatırım, girişim veya iş fikirleri garanti altına alınabilir. Detaylı hazırlanan bir fizibilite raporu, işin uygun olup olmadığını, şirketin politikalarıyla ne ölçüde örtüştüğünü ve uygulanması sırasında karşılaşılması muhtemel durumları kapsar. Fizibilite raporları sayesinde çok büyük sermayeler kullanılarak yapılmaya başlanan iş fikirleri gerçekleştirilirken maddi ve manevi kayıplar önlenir.

Fizibilite Aşamaları

Fizibilite aşamaları, fizibilite raporları hazırlanırken değerlendirilmesi ve üzerine çalışılması gereken fizibilite raporu basamaklarını kapsamaktadır. Fizibilite raporları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok husus ve hukuki prosedür vardır. Bu prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının her basamakta denetlenmesi ve bu durum üzerinden diğer basamakların da kontrollü bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Fizibilite raporları sayesinde işler ve iş sonucu elde edilmek istenenler daha detaylı bir şekilde görülür ve değerlendirilebilir.

Fizibilite aşamalarında her aşamayı takip eden hukuki aşama vardır. Fizibilite raporları hazırlanırken temel anlamda dört aşamadan söz edilebilir. Sektör araştırması; fizibilite raporlarının ilk aşamasıdır. Bu aşamada, yatırımla ilgili kısa bilgilere yer verilir. Yatırım projesinin, girişim projesinin veya iş fikrinin ne olduğu tanımlanır, eğer üretilecek bir ürün varsa bunun ne olduğu, sunulacak bir hizmet varsa nasıl sunulacağı, yatırımın yeri, yatırımın veya girişimin nasıl yapılacağı, kapasiteleri, yatırım maliyetleri, yatırım kâr-zarar durumları, getiriler, giderler, iş gücü kapasitesi, istihdam kapasitesi, bu yatırım veya girişimle hedeflenen kitle, bu kitlenin analizi gibi kavramlar detaylı bir şekilde açıklanır.

Teknik araştırma; bu aşamada yatırım projesinin, girişim projesinin veya iş fikrinin nasıl ve nerede yapılacağı detaylı bir şekilde analiz edilir ve bunun sonucunda uygulanabilirliği değerlendirilir. Bu aşamada yatırımın, girişimin, iş fikrinin nerede ve nasıl uygulanacağı, ulaşım koşulları, istihdam sağlanma koşulları, iş gücü koşulları, yerin değerlendirilmesi, arazi seçimi, kullanılacak ekipmanlar ve makineler, kullanılacak ekipman ve makineleri kullanabilecek kalifiyede iş gücünün tedarik boyutları gibi kavramlar detaylı bir şekilde açıklanır ve sonrasında değerlendirilerek analiz edilir.

Ekonomik (Finansal) araştırma; bu aşamada ise girişim projesinin, yatırım projesinin, iş fikrinin uygulanabilirliği hususunda gerekli mali düzenlemeler ve hesaplamalar yapılır. Sabit ve değişken giderler bu aşamada belirleyici rol oynamaktadır. Sabit giderler, sermayeden sabit bir şekilde işin akması için harcanacak miktarı temsil eder. Beklenmeyen giderler noktasında ise değişken gider durumlarının hesaplanması gerekmektedir. Bu bölümde yaşanan hatalar ve gözden kaçırma gibi durumlar tüm projeyi riske atabilir ve uygulanabilirliğini engelleyebilir. Bu nedenle bu aşamada iyi hesaplamalar yapılması gereklidir.

Teknolojik araştırma; bu aşamada ise projenin gerçekleştirilmesi sırasında gereken teknolojilerin nasıl değerlendirileceği ve uygulanacağı denetlenir. Projenin uygulanması için gerekli teknolojiler ve bu teknolojileri kullanabilecek kalifiyede personelin olup olmadığı, kullanılacak teknolojilerin ne kadar sürdürülebilir teknolojiler oldukları gibi detaylar değerlendirilir ve bunun sonucunda bir karara varılır.

Hukuki araştırma süreci; bu süreç ise tüm araştırma basamaklarını kapsayan ve önemli bir süreç olarak görülmektedir. Hukuki süreçteki bir anlaşmazlık veya kanunsuzluk gibi durumlar tüm projeyi riske atabilmektedir. Bu nedenle hukuki süreçlerin iyi bir şekilde değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Fizibilite Analizi Nedir?

Fizibilite analizi nedir? Fizibilite analizi, fizibilite raporlarının hazırlanması aşamalarındaki değerlendirmeleri ifade etmektedir. Fizibilite raporları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok detay vardır ve bu detaylar ne kadar iyi incelenir ve buna göre hareket edilirse o kadar kolay bir rapor hazırlama süreci gerçekleşir. Fizibilite analizleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Finansal Fizibilite Nedir?

Finansal fizibilite nedir? Fizibilite raporlarının hazırlanması sürecinde mali konuların değerlendirilmesi sürecini kapsayan ifadedir.

Fizibilite Örnekleri

Fizibilite örnekleri, fizibilite raporları hazırlandıktan sonra temsil olarak alınabilecek verileri kapsayan bir ifadedir. Fizibilite örnekleri iş projesinin niteliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Girişimcilik Fizibilite Örnekleri

Girişimcilik fizibilite örnekleri, girişimcilik türüne, niteliğine, uygulanmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Girişimcilik fizibilite raporları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Bu nedenle bu raporlar hazırlanırken bir uzmandan destek alınması şarttır. Fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir uzmana fizibilite raporu hazırlatmak için Investurco ile irtibat sağlayabilir, web sitesi üzerindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim

Güven ve kalite anlayışıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı esas alan Investurco firmamızın hizmetlerini web sitemiz üzerinden inceleyebilir, merak ettiğiniz unsurlar hakkında web sitemizde yer alan “iletişim” sekmesinden irtibat numaralarını arayabilir veya mail adreslerinden iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz