Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, insanlara yararlı ve gerekli bilgilerin sunulması noktasında bazı bilgi, yetenek, araç, ekipman ve tekniklerin kullanılmasını ifade eden kavramdır. Proje yönetimi, bir yazılımın yapılıp geliştirilmesinde, bir binanın inşaatında, satış stratejilerinin değiştirilmesinde ve daha pek çok alanda etkili olan bir sistemdir. Proje yönetimi sayesinde dışarıdan bakıldığı zaman karmaşık gibi görünen yapılar da basite indirgenmiş olur.

Dünya üzerinde yapılan tüm projeler bir ürünün, bir hizmetin veya ilgi alanı olan işin değerli kılınmasını sağlama amacını taşır. Tüm projeler bir başlangıç ve bir bitiş aşaması taşımaktadır. Bu nedenle süreç boyunca programın, ekibin vb. Birçok etkenin karşılaması gereken şartların tam olmaları gerekmektedir.

Teknolojik ilerlemeler ve gelişmeler sayesinde küreselleşen dünyada işlerin seyirleri de değişmiş ve teknolojik gelişmeleri takip etmekte olan ekipler tarafından yürütülür olduğu saptanmıştır. Her projenin profesyonel bir liderinin olması proje ekibinin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan etkenlerden biridir. Projeler uzmanlar tarafından değerlendirilip yürütülürken projenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için birçok farklı ekipman, araç ve teknik kullanılmaktadır. Projelerde iyileştirmeler yapılırken bazı zamansal hesaplamalara ihtiyaç duyuluyor olması sorunların çözümü için de yeni ihtiyaçların doğmasına neden olmaktadır. Örneğin kısa sürmesi gereken bir projenin aksamalara uğrayarak daha uzun sürmesi projeyi başka sonuçlara sürükleyebilmektedir. Bu ve buna benzer örnekler proje yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Proje uzmanlarına göre bir projenin başarıya ulaşması için projeyi gerçekleştiren ekibin motivasyonu büyük önem taşımaktadır. Bunun için proje ekibindeki bireylerin birbirlerini motive etmeleri, çeşitli bilgilerini ve yeteneklerini paylaşımlı bir şekilde kullanmaları önemlidir. Proje uzmanları projelerin başarılarında ciddi ölçüde etkiye sahip kişilerdir.

Proje yönetimi sayesinde çok büyük değişimler meydana gelebilir. Proje yönetimi, havacılık, ilaç, mühendislik vb. Pek çok alanda kullanılabilen bir sistemdir. Projelere ilişkin konular zaman zaman karmaşık bir hâl alsa da proje yönetimi ile bu durumu kontrol altına almak mümkündür.

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi nedir? Proje, kelime anlamı itibariyle tanımlanabilir bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen girişimdir. Her projenin alanı, konusu, hedefleri farklıdır. Bu nedenle her proje kendi alanı içerisinde değerlendirilerek işleme alınmalı ve planlamaları buna uygun bir şekilde yapılmalıdır. Her projenin bir proje planı, proje bütçesi, proje zaman çizelgesi, çıktıları ve görevleri ve hedefleri vardır. Bir proje, hedefinin gerçekleşmesi için birçok insanı bünyesinde barındırabilir.

Proje yönetimi, bir kuruluşta yeni girişim fikirlerinin ve değişikliklerin uygulanmasını sağlamak, bu değişiklikleri planlamak, yürütmek, yönetmek gibi basamakları olan devamlı bir süreci ifade etmektedir. Proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bu hususlar, işin zamanında bitirilmesi, işin bitirilmesi için ayrılan bütçe, bu projenin gerçekleştirilmesinin çevreye ve topluma ne gibi faydalarının olacağı ve projenin kalitesinin belirlenmesi şeklindedir. Bu hususların biri diğerinin işleyişini de etkileyebildiğinden birinin azalması ya da artması diğeri için farklı sonuçlar çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin; projenin tamamlanması için tanımlanmış sürenin azalması projenin gerçekleştirilmesi kapsamında daha az iş yapılmasına neden olacaktır. Bu durum ise projenin kalitesini ve bütçesini etkileyebilecek niteliktedir.

Proje Yönetimi Aşamaları

Proje yönetimi aşamaları, birkaç aşamanın projenin daha iyi bir seviyeye yükselmesini sağlamak ve karmaşık gibi görünen projenin ilerlemesini sağlayan aşamaları kapsayan bir ifadedir. Proje yönetimi aşamaları sayesinde proje yönetiminde gerçekleştirilen süreçler daha basite indirgenerek daha rahat uygulama alanları oluşturulması sağlanır.

Proje yönetimi aşamalarından ilki projeyi başlatma aşamasıdır. Projenin başlama aşamasında proje liderinin komutları önemlidir. Proje liderinin komutlarına göre proje ekibi de ilerleme kaydeder. Projeye başlanırken proje lideri projenin tanımını, hedeflerini, neleri başaracağını açıklar ve çalışmalara başlanır. Proje sorunsuz bir şekilde başladıktan sonra proje ekibi de daha motive bir şekilde projenin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Proje yönetimi aşamalarından bir diğeri planlama aşamasıdır. Projenin planlama aşamasında proje lideri yine etkili bir rol üstlenmektedir. Proje lideri, ekibin tüm fertlerinin proje için yapacakları işleri, aktiviteleri belirle ve bunlarla ilgili tarihleri not eder.

Proje yönetimi aşamalarından sıradaki aşama ise yürütme aşamasıdır. Bu aşamada proje lideri proje ekibinin son hâlini almasını sağlar ve proje ekibindeki fertlerin görevlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak mevcut kaynakları, bütçeyi değerlendirir.

Proje yönetimi aşamalarından bir sonraki aşama ise izleme aşaması olarak yer alır. Bu aşamada proje lideri projenin çalışmasını ve ilerleyişini izler ve denetler. Yaptığı izlemeler ve denetlemeler sonucunda projenin ilerleme performansını saptar ve buna uygun olarak projenin planlarını güncel bir hâle getirir.

Proje yönetimi aşamalarından son aşama ise kapanış aşamasıdır. Bu aşamada proje lideri projenin tamamlanması noktasındaki işlemleri gerçekleştirir ve projenin kapanışını yapar.

Bir projenin yönetilmesi sürecinde kullanılabilecek pek çok farklı yol ve yöntem vardır. Bunlar arasından en uygununun seçilmesi ise projenin niteliğine ve alanına bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Proje Yönetimi Yazılımı

Proje yönetimi yazılımı, girişimcilerin projelerini uygularken sorunsuz bir şekilde başlatmalarını, ilerletmelerini, uygulatmalarını sağlayacak bir asistan olarak tanımlanabilir. Proje yönetimi yazılımı, aynı proje ekibinde çalışmakta olan bireylerin yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bir sistemdir. Küçük bir projede çalışan az sayıdaki ekip üyeleri için de daha büyük bir proje üzerinde çalışmakta olan bir ekip için de kullanışlı bir yoldur. Proje yönetimi yazılımları, deneyimli veya deneyimsiz proje ekiplerince kullanılabilir. Proje yönetimi yazılımı, projede görev almakta olan fertlerin görevlendirme işlemlerinin yapılmasından görev tarihlerinin belirlenmesine kadar pek çok görevi rahatlıkla üstlenebilir. Ayrıca bu görevlerin ekipte tayinini de rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Proje yönetimi yazılımları, hem çalışanlar için hem de yöneticiler için çok faydalı sistemlerdir. Bu yazılımlar, projeleri yönlendirmede, ekipleri organize etme ve hedeflerine ulaştırmada, görevleri paylaştırmada ve daha pek çok alanda etkili olmaktadır.

Proje yönetimi yazılımları sayesinde birden fazla proje kontrol edilebilir. Proje yönetimi yazılımları projede düzeltilmesi gereken herhangi bir noktayı kolayca düzeltmenize imkan verir. Bu yazılımlar sayesinde proje ekibinin üretkenlik durumu kontrol edilir, proje ile ilgili veriler çizelgeler ve tablolar üzerinden rahatlıkla incelenebilir ve ekip fertleri arasında sağlıklı iletişimler kurulabilir.

Proje yönetimi yazılımı, sadece o projenin görevlendirilmesi ve ilerletilmesi süreçlerinden ibaret değildir. Kısaca proje ile ilgili neredeyse her şeyi yapmaya olanak sağlayabilecek nitelikte olan sistemlerdir. Modern sistemlere sahip proje yönetimi yazılımları, otomatik olarak bilgilendirme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Proje yönetimi yazılımları bulut tabanlı veya kurulu şekilde olabilmektedir. İşletmenizin ihtiyacına en uygun seçenek size ve projenize en iyi şartları da beraberinde getirecektir. Proje yönetimi, proje yönetimi aşamaları ve proje yönetimi yazılımları ile ilgili detaylı bilgi almak ve uzman bir ekiple çalışmak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesi üzerinde yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim

Güven ve kalite anlayışıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı esas alan Investurco firmamızın hizmetlerini web sitemiz üzerinden inceleyebilir, merak ettiğiniz unsurlar hakkında web sitemizde yer alan “iletişim” sekmesinden irtibat numaralarını arayabilir veya mail adreslerinden iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz

Paylaş:

Son Yazılar

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” anlayışıyla sunulmaktadır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri, pazar araştırmalarını bireysel veya kurumsal müşterileri için gerçekleştirerek onlara en uygun planlama stratejileri oluşturmaktadır. Pazar araştırması genel

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu, KOSGEB tarafından girişimcilere girişimlerine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından girişimci ve işletmelere sağlanmakta olan destekler

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği, KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından e-ticaret işletmelerine sunulmakta olan