Engelli Dernekleri

Engelli Dernekleri

Bilindiği gibi doğum öncesi ya da doğumdan sonra farklı nedenlerden dolayı sosyal, psikolojik, zihinsel, bedensel ve sosyal yeteneklerde belli ölçülerde kayba uğrayan kişiler engelli olarak ifade edilmektedir. Bu bireyler kendilerinde olan kayıplar nedeni ile toplumsal yaşam esnasında ve günlük gereksinimlerini karşılamakta zorluk çekmektedirler. Engelli Dernekleri, engelli bireylerin topluma kazandırılması adına onların sağlık, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Engelli kişilerin cinsiyet, din, dil ve ırk gözetilmeden sosyal dayanışmalarını artırmaktadır.

Engelli dernekleri tarafından engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak adına kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Aileleri ve engellilere yönelik yapılan çalışmalar ve hizmetler  ile farklı alanlarda projeler hazırlanmaktadır. Eğitim, hukuk, eşitlik, adalet ve nezaket esas alınarak yapılan çalışmalarda engelli bireyin hayata tam olarak katılması kendini izole etmemesi hedef alınmaktadır.

Yalnızca sosyal destekle kalmayıp aynı zamanda tıbbi çözümler ile engelin ortadan kalkması yönünde çalışmalara destek verilen engelli dernekleri, tıbbi ve medikal yardım desteği de sunmaktadır. Toplumda engelsiz şehirler ve alanlar oluşturmayı hedef alarak, var olan her engelin toplum tarafından aşılabileceği bilincini yayma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yaşamda, pozisyonu ve kapasitesi her ne olursa olsun , her bireyin eşit haklara sahip olduğu düşüncesinin altını çizerek, ayrımcı yapıların ve yanlış uygulamaların sonlandırılması için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir.

Engelli bireyler için yapılan çalışmalar ve destekleme programları yaşamın pek çok alanını kapsamaktadır. Toplumdan soyutlanmalarını önlemek adına, her türlü uygulamada bir duruş sergilemeleri için çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kamusal alanda engelli bireyler için kapsayıcı çalışmalar yapılması, eşitlik ilkesi adına Anayasal bir hak olup bu konuda desteklenmektedir.

‘’Engelli dernekler ne yapar’’ sorusuna yanıt verecek olursak:

Engelli bireyler için kurulmuş olup,  bu bireylere ve ailesine ekonomik ve sosyal yönden destek olmak, bireyin toplumdaki hakları konusunda kendisine eğitim verme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda engelli hakları konusunda , aileleri ve engelli bireyler ile eğitim çalışmaları yapmaktadır. Toplumdaki en aktif çalışma yapan dernekler arasında olan engelli dernekleri sorumluluğu büyük olan ve gönüllülük esası ile çalışan bir kurumdur.