Proje Teşvik

Proje Teşvik

         Proje Teşvik; Avrupa Birliği, mali iş birliği projesi kapsamında bölgesel kalkınma projelerine destek verilmektedir. KOBİ’ler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları ile vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, eğitim kurulumlarına proje desteği sağlanan kişi ve kurumlardır.  

            Avrupa Birliği ile mali iş birliği kapsamında desteklenen çok sayıda proje kategorisi bulunmaktadır. Proje teşvik ikramiyesi Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. Maddesinde düzenlenen proje bazlı teşvik sistemine dair usul ve esasları belirleyen 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazında Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır.

            Karar ile hibe destek projeleri kapsamında desteklenen projelere; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi ve istisnası, sigorta primi veren işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, hibe desteği, yatırım yeri tahsisi, altyapı desteği sağlanmaktadır.

            TÜBİTAK destekleri 2019 yılında çok sayıda yatırıma altyapı oluşturmuştur. Proje teşvik ikramiyesi TÜBİTAK kapsamında, TÜBİTAK aracılığı ile desteklenen projelerin konuları; yeni ürün üretilmesi, geliştirilmesi; firmaların mevcut ürünü teknolojik olarak iyileştirmesi, ürün kalitesi veya standartlarının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin, yöntemlerinin geliştirilmesi olarak sıralanabilmektedir. Söz konusu destekler her yıl artarak devam etmektedir.

            Süper teşvik paketi olarak da bilinen “proje bazlı devlet yardımı” projelerde belirli niteliklere önem vermektedir. Mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayabilecek, üretim kapasitesi düşük ürünlerde arz güvenliğini sağlayacak, teknoloji açığı bulunan alanlarda kapasite arttıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak, yüksek değer getirecek, üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler ile üretim yapılması sağlanacak, rekabet gücü kazandıracak projeler süper teşvik paketi 2020 ile teşvik kazanmışlardır.             Proje teşvik ikramiyesi nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak kriterlerine bakmak ve yatırımın kapsamını belirlemek önem taşımaktadır. Bununla birlikte projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk lirası veya birtakım yatırımlar için beş yüz milyon Türk Lirası alt sınırında olması gerekmektedir.