Proje Teşvik

           Proje Teşvik ; KOSGEB nedir sorusuna, Kobilere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odalarına, vakıflara, derneklere, sendikalara, kooperatiflere, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve eğitim kurumlarına Avrupa Birliği mali iş birliği projesi kapsamında verilen bölgesel kalkınma desteğidir cevabı verilebilmektedir.

           Avrupa Birliği ile mali iş birliği kapsamında birçok projeye destek verilmektedir. Destek verilen projelere KDV istisnası, KDV iadesi, vergi istisnaları, sigorta primi hisse desteği, sermaye katkısı, altyapı desteği ve arge destekleri sağlanmaktadır. Ödemelerin takibi sistem üzerinden online olarak yapılmaktadır. Örneğin, Kosgeb nitelikli eleman desteği ödeme takip e-devlet üzerinden sağlanmaktadır.

           KOSGEB destekleri , küçük ve orta ölçekli yatırımlara verilmektedir. Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ve İleri Seviye Girişimcilik Destek Programı ile proje desteği alabilmek için KOSGEB başvuru şartları tamamlanmış olmalıdır. edevlet kosgeb eğitimine katılmak da bu şartlardan biridir. KOSGEB başvuru nasıl yapılır sorusunu sormadan önce eksiksiz ve başvuru koşullarına uygun bir projenin hazır olması gerekmektedir. Bürokratik eksiklikler nedeni ile reddedilecek bir proje hem KOSGEB hibesi alma şansının kaçmasına neden olacak hem de ülkenin gelişimine katkı sunulmasını engelleyecektir.

KOSGEB

           KOSGEB tarafından girişimcilik, işletme geliştirme, büyüme, ihracat, ARGE teknolojik üretim, ARGE teknolojik yerlileştirme, laboratuvar destekleri verilmektedir.

           Öncelik verilen bazı konular bilim ve teknolojik gelişmeyi sağlayıcı projeler, marka ve tescil, süt üretim tesisleri, su ürünleri tesisleri, tarım ve hayvancılık geliştirme tesisleridir, bilim, ARGE ve eğitim konuları oluşturmaktadır. Şartlara uygun hazırlanmış ve amacını açıklayacak şekilde sunulmuş projeler destek alabilmektedir.

Proje Teşvik Hibe Desteği

           Hibe desteği hayvancılık alanında da sağlanmaktadır. Bitkisel üretimin geliştirilmesi ve ürünlerin işlenmesi, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, sirke, tuz, gül suyu, sabun gibi katma değer ürünleri, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştirme, yenilenebilir enerji üretim alanları hibe desteğinden faydalanabilen alanlardır. Hayvancılık alanında verilen hibe destekleri dana, düve, keçi, koyun, piliç, ördek, kaz gibi hayvanların alımı konusunda sağlanabilmektedir.

           Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından organize edilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Projelerine Destek Programı (İPARD)  tarım sektöründe ve kırsal alanlarda bazı öncelikler ile sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kırsal alanda restoran işletmesi, arıcılık ile ilgili projeler, dinlenme tesisleri, hayvancılık projeleri, kesimhane projeleri, sera projeleri; pazarlama ağı projeleri geçmiş yıllarda IPARD tarafından desteklenen projelerdendir. Yapılacak destek miktarları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen sınırlar kapsamında kalmakta olup her proje ve bölge için farklılık arz etmektedir.