ERASMUS +

Kamu kurum/kuruluşlarımız ve eğitim, spor, kültür alanlarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımız Erasmus+ programları kapsamında yer alan destek çağrılarına yönelik proje fikirlerinin geliştirilip/uygulanmasında her adımda yanınızdayız.

Erasmus + Programları kapsamında desteklenen faaliyetler kısaca şu şekildedir;

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem planları altında toplanmaktadır:

  • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
  • Özel Eylem1: Spor Destekleri
  • Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

Erasmus + Programları kapsamında destek verilen programların içeriğiyse kısaca şu şekildedir;

Kurum/Kuruluşlar İçin Destek Çağrıları;

STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşların yurt içindeki kurum ve kuruluşlara gönüllü göndermelerine ve/veya yurt içinden gönüllü kabul etmelerine imkân tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân tanır.

Eğitim Verenler İçin Destek Çağrıları;

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idari personelin işbaşı eğitimler ve işe yerleştirme gibi yollarla mesleki becerilerini geliştirme imkânı tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

Eğitim Alanlar İçin Destek Çağrıları;

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

Gençler/Gençlik Çalışanları İçin Destek Çağrıları;

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır. Aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.