Kadın Dernekleri

Son yıllarda sayısı her geçen gün artan kadın dernekleri, kadının toplum içerisinde bilinçli ve dayanışma içerisinde hareket etmesini desteklemektedir. Herhangi bir kazanç ya da kar güdülmeden kadının var oluşunu desteklemektedir.

Kadın dernekleri, geçmişten günümüze yansımaları halen devam eden cinsiyet ayrımcılığını geri planda bırakarak ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktadır. Kadınların çalışma alanında güçlenmesini destekleyerek haklarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözüme ulaşması  amacı ile kurulmuşlardır. Ülkemizde her geçen gün bu konuda farkındalık yaratmak asıl amaçtır. Ve kadın haklarının geliştirilmesi amacı ile yerel yönetimden, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere varıncaya kadar sorunlarının çözüme ulaşmasını hedefleyip bu konuda her türlü adımı atmakladır.

Aile ve toplumda belirleyici etkiye sahip olan kadınlar toplumun her alanında desteklenmeli ve gerektiğinde korunma hakkında sahip olmalıdır. Kadın cinayetleri ve şiddetin her geçen gün artması ile birlikte kadın derneklerine olan ihtiyacın önemi de artmaktadır.

Kadınlara yönelik farkındalık yaratan kadın dernekleri kamuoyu bilgilendirmesi yaparak çözüm odaklı yaklaşımlar sergiler. Gücünü artırmak adına sosyal medyanın önemini bilerek hareket ederler. Asıl görevleri arasında eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum oluşturmak vardır. Bu nedenle amacına uygun şekilde ekonomik gelişmişlik için kadınlara destek vermektedirler. Yoksulluk karşıtı çalışmalarında kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

Hem sosyal hem siyasal hayatta kadın erkek eşitliği konusunda bilinçlendirme ve kadınların karar karar organlarında temsilde eşit olması amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Pozitif ayrımcılığı destekleyici yasaların hazırlanıp uygulanması  adına adımlar atılması da yine dernekler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Toplumda yer alan gönüllü kadın dernekleri farkındalık çalışmaları ve toplumsal araştırmaları ile bir çok gelişmeye imzasını atmıştır.Bu derneklerin ürünleri ile elde edilen gelirler kadınlara destek olup, bağışçılar sayesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktadırlar.

Ankara ve çevresinde faaliyet gösteren kadın dernekleri, hem kadın hem çocukların yanında olarak hareket etmektedir. Toplumun genel sorunu haline gelen şiddet maduru kadınlara ek uzatarak topluma kazandırılması, izole olmasının önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Kadın dernekleri sürdürmüş olduğu faaliyetler arasında kadınların hak bilincinde bireyler olarak yaşamını sürdürmesine destek olup, hakları konusunda aydınlatmaktadır.

İletişim