ERASMUS+ PROGRAMLARI

ERASMUS+ PROGRAMLARI ; Erasmus + gençlik, spor, eğitim ve öğretim alanlarındaki  2014-2020 dönemi için AB tarafından hazırlanan bir programdır. Programın amacı sorunları ele almaktır. Son zamanlarda giderek artan işsizlik düzeyleri ile mücadele etmeyi hedefleyen Avrupa, okulunu erken terk eden gençler ve kalifiye olmayan yetişkin sayısının artışı için önlem alma konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Eğitimin iyi şekilde işlemesi ve güçlü gençlik sistemlerinin kurulması, ekonomide rekabeti ve işgücü piyasasını canlandıracağından dolayı, bu sorunlarla başa çıkmak daha kolay olacaktır.

Erasmus+ programı aynı zamanda Programa dahil olan ülkelerin Avrupa’nın sosyal ve beşeri sermayesini verimli kullanmaları için tasarlanmıştır. Gençlik çalışanlarının ve kuruluşlarının profesyonelliğinin Avrupa boyutunu geliştirmek maksadı ile çalışanlara ve kuruluşlara işbirliği ve eğitim fırsatı sunmaktadır. Bu program ile gençlik ve yüksek öğretim alanlarında Ortak Ülkeler  ile işbirliği halinde fırsatlar geliştirilmektedir.

ERASMUS+ PROGRAMININM ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE AMAÇLARI

 1. Becerilerin ve yeteneklerin tanınması ve doğrulanması
 2. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması
 3. Erasmus+ tarafından üretilen eğitim malzemeleri, belgeler ve yayınlara açık eğitim sağlanması
 4. Uluslararası bir eğitim platformu olması
 5. Çok dillilik
 6. Eşitlik ve içerme
 7. Programa katılımcıların güvenliği ve korunması

ERASMUS + PROGRAMININ YAPISI

Eğitimi ve teknolojiyi desteklemek adına bu programın önemli eylemleri bulunmaktadır. Bu eylemleri maddeler halinde listeleyecek olursak:

 1. Bireylerin öğrenme hareketliliği
 2. Yenilik ve iyi uygulamalar için değişim işbirliği
 3. Politika reformlarına destek

SPOR

Spor alanındaki hususları destekleyen program, özellikle amatör fitnes ortamlarında doping ile mücadele etmeyi, şikenin önüne geçmeyi ve bu konuda bilinçlendirmeyi hedef almaktadır. Sporda şiddet, ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeyi hedefler. Kar amacı gütmeyen sporcu ve gönüllüler için antreman  faaliyetleri, açılış törenleri, yarışmalar gibi ek yan faaliyetlerin uygulanmasını içermektedir.

ERASMUS PROGRAMINI  KİMLER UYGULAR

 1. Ulusal ajanslar
 2. Avrupa komisyonu

PROGRAMIN UYGULANMASINDA HANGİ YAPILAR YER ALIR?

 • Etwınnıng destek servisleri
 • Eurdıce ağı
 • Ulusal Erasmus+ ofisleri
 • Yükseköğretim reform uzmanları ağı (Here’ler)
 • Europass merkezleri
 • Euroguıdance ağı
 • Ulusal ecvet uzman ekipleri ağı
 • Ulusal akademik tanıma bilgi merkezleri(Narıc)
 • Salto gençlik kaynak merkezleri
 • Eurodesk destek ağı

ERASMUS+ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Üniversite öğrencileri, çıraklar, okul öğrencileri, yetişkin öğrenciler,bireyler, akademisyenler, öğretmenler, eğitmenler, eğitim öğretim ve gençlik alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının uzmanları temel hedef kitledir. Programı bireylere, bu türden faaliyet gösteren kurum ve gruplar tarafından ulaştırılmaktadır.

ERASMUS+ PROGRAMI İÇİN GEREKENLER

AB’den Erasmus+ Programı adı altında finansal destek almak için proje teklifi sunmak isteyen birey ya da kuruluşlar, Avrupa Birliğinin genel bütçesine uyfulanan Finans Yönetmeliğinin uygulama kuralları doğrultusunda Başlık VI altındaki bölümü iyi okumaları gerekir.

Bir gençlik kuruluşu adı altında olmayan , ama gençlik çalışmasında faal olan kişiler hariç, diğer bireyler başvuru hakkına sahip değildir.

ERASMUS+ PROGRAMLARI PROJESİ SUNMAK İÇİN NE YAPILIR?

 • Katılımcı portalına kayıt yapılır
 • Mali şartların kontrol edilmesi
 • Program ölçütlerine uygunluğun kontrol edilmesi
 • Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi

BAŞVURU SUNULDUKTAN SONRA NE OLUR?

Değerlendirme süreci başlar. Bu aşamada Ulusal Ajans ve Yürütme Ajansı tarafından bir değerlendirme komitesi görevlendirilir.  Değerlendirme sürecinde uzmanlar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, nihai karar aşamasına geçilir. Aşağıda verilen esaslara dayanarak hibe verilecek projelere karar verilir.

 • Değerlendirme komitesi tarafından önerilen sıralı liste

Herhangi bir eylem için mevcut bütçe

Seçim süreci tamamlandıktan sonra, sonuç ne olursa olsun, tüm dosyalar başvuru sahibine gönderilir.