DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2020 Yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

Kar amacı gütmeyen kuruluşların; üreticilerin coğrafi işaret tescilinin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla birlik ve dayanışma içinde hareket etmelerini temin etmek üzere, katalizör rol üstlenmeleridir.

Öncelikler

 • Coğrafi işaret tescili ile kazanılan kolektif fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik etkin izleme ve denetim sistemlerinin kurulması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi
 • Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değer zinciri içinde bulunan girdilerin üretiminin artırılması
Bütçe ve Süre
Program Bütçesi 5.000.000 TL
Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL
Azami Destek Tutarı: 400.000 TL
Destek Oranı Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %90
Proje Süreleri Asgari Proje Süresi: 9 Ay
Azami Proje Süresi: 12 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kooperatifler*

* Kâr amacı güdenler için proje başvuru tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde ortaklarına kâr dağıtmayacaklarına dair ilgili kurul kararları alınmış olmalıdır

Süreç Tarih
KAYS Üzerinden İlk Giriş 31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi 3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00