Engelli Dernekleri

            Engelli Dernekleri ; Engelli birey, doğum öncesi ya da doğum sonrasında çeşitli sebepler ile psikolojik, sosyal, zihinsel, bedensel veya sosyal yeteneklerinde belirli ölçüde fonksiyon kaybına uğramış bireyi ifade etmektedir. Bu fonksiyon kaybı nedeniyle birey,  toplumsal yaşamda ve günlük gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekebilmektedir.

            Engelli dernekleri, engelli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmaktadır. Engellilerin sosyal dayanışmalarını arttırarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm engelli bireyler için dernekler tarafından çalışmalar yürütülmektedir.      

            Kamu yararına dernekler engelli bireyin ve ailesinin yaşamını kolaylaştırmak ve engelli bireyi sosyal hayata dahil etmek için çalışmaktadır.

            Engelli ve ailelerine yönelik yapılan hizmetler ve projeler ile pek çok alanda hizmet verilmektedir.  Hukuk, adalet, bilim, eğitim, eşitlik ve nezaket çerçevesinde hizmet veren engelli dernekleri hayata tam katılımı ilke edinmiştir.

            Engellilerin tıbbi çözümler ile ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalara destek veren dernek, medikal ve tıbbi yardımların yanı sıra toplumsal etmenleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Engelsiz şehirler ve engelsiz alanlar oluşturmayı amaç edinen dernek, tüm engellerin toplum tarafından aşılabileceğinin farkındalığı ile çalışmalar yapmaktadır. Bireylerin eşit haklara sahip olduğu vurgusu ile ayrımcı yapıların ve uygulamaların sona erdirilmesi konusunda gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır.

            Engelli bireylerin, toplumla bütün bir hayat sürebilmeleri çabası ile izolasyona yol açan her tür uygulamaya karşı duruş sergilemek ve soruna çözüm odaklı yaklaşmak dernek amacına ulaşmak için oldukça önemlidir. Kamusal ve özel hayatta engelli bireyleri kapsayıcı çalışmalar yapılması ve özellikle kamusal hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde verilmesi Anayasal bir haktır.

            Engelli dernekleri ne yapar sorusu destekçiler ve gönüllüler tarafından sık sorulan sorulardandır. Engelli dernekleri, engelli bireye ve ailesine sosyal ve ekonomik yönden destek olmak görevinin yanı sıra engelli bireye hak eğitimi verme konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Engelli hakları alanında engelli bireyler ve aileler ile eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal çalışmalar ile alandaki eksiklikler raporlanmaktadır. Engelli derneği en aktif faaliyet gösterilmesi gereken dernektir. Sorumluluğunun bilinci ile eksiksiz ve planlı çalışmayı ilke edinen engelli derneği gönüllülük esası ile çalışmaktadır.