Kadın Dernekleri

Kadın Dernekleri , kazanç paylaşma dışında herhangi bir ortak amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kişi topluluğudur. Dernekler, kar amacı güdemezler, maddi çıkar sağlamak amacı ile kurulamazlar.

            Kadın dernekleri, kadınların çalışma alanlarında güçlenmesi, toplumsal cinsiyete dair farkındalığın artması için ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmayı amaç edinmiştir. Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların sorunlarının çözüme ulaşabilmesi amacıyla kamu kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından destek alan kadın dernekler sorunların çözümü konusunda atılabilecek tüm adımları atmaktadır.

            Kamuoyu bilgilendirmesi yaparak farkındalık yaratan kadınlara ait dernekler, sorunun çözümünün toplumun kendisinde olduğunun bilinci ile sorun değil çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemektedir. Sosyal medyanın gücünün kadın derneklerine güç kattığı bilinmekte ve bu nedenle aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

            Kadınların yaşamını iyileştirme konusunda çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen dernekler, bireysel gelişmenin toplumsal gelişmeye giden en önemli yol olduğunu bilmektedirler.

  Kadın Dernekleri Ne Yapar ?

           Bu sorunun cevabı olarak , eşitlikçi, güçlü ve kapsayıcı bir toplum oluşturmayı hedeflemekte ve amaçlarına uygun olarak sosyal- ekonomik gelişmişlik için kadınlara destek vermektedirler. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda yoksulluk karşıtı çalışmalar yapmak görev edinilmiştir. 

            Sosyal ve siyasi hayatta kadın erkek eşitliği bilincinin arttırılması; kadınların, karar organlarında eşit temsilde bulunması amacıyla çalışmaların yapılması, pozitif ayrımcılığı destekleyici yasaların yapılması ve uygulanması yönünde adımların atılması çalışmaları kadın dernekleri tarafından yürütülmektedir.

            Tüm partiler ile eşit mesafede durarak parti kadın kolları ile birlikte çalışan kadın dernekleri eşit temsil sağlanmasını amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin politikaya yerleşmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

            Gönüllü kadın dernekleri gerek farkındalık çalışmaları ile gerek toplumsal araştırmalar ile birçok gelişmenin başrolü olmuşlardır. Kadın dernekler ürünleri ile gelir elde ederek kadınlara destek olabilirken bağışçılar sayesinde de ihtiyaç sahiplerine destek olabilmektedir.

            Kadın dernekler Ankara ve diğer şehirlerde faaliyet göstermektedirler. Şiddete uğrayan kadınların ve çocukların yanında olan bu dernekler, şiddet mağduru kadını topluma kazandırmak ve izole olmasını engellemek için de çalışmalar yapmaktadır. Faaliyetleri arasında kadınların hak bilincine sahip bireyler olmaları konusunda destek olmak ve hakları konusunda onları aydınlatmak da vardır.