Hibe Destek Nedir

Hibe destek nedir

            Hibe destek nedir sorusuna “yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek” olarak cevap verebilmek mümkündür. İşini geliştirmek veya yatırım yapmak isteyen kişinin hibe desteğe yönelik proje hazırlaması, gereken evrakları projesi ile birlikte dosyalandırarak verilen süre içerisinde projedestek verecek kurum/kuruluşa sunması gerekmektedir.

            TÜBİTAK destekleri 2019 yılında çok sayıda yatırım projesinin gerçekleşmesini sağlamıştır. Araştırma geliştirme (AR-GE) projelerine destek sağlayan ve teknolojik kalkınmaya yönelik projelere ağırlıklı olarak hibe desteği veren TÜBİTAK, her yıl artan bütçesi ile hibe destek projeleri kabulüne devam etmektedir. Mimari proje destek kapsamında doğrudan yer almasa da AR-GE kapsamında ise bu alanda projeler de desteklenebilmektedir.

            KOSGEB Hibe destek nedir , proje destek siteleri vasıtası ile bilinir olmuştur. Uzun yıllardır projelere hibe veren ve çeşitli yatırımları destekleyen KOSGEB, küçük ve orta ölçekli yatırımlar için uygundur. “Geleneksel Girişimcilik Destek Programı” ve “İleri Seviye Girişimcilik” destek programları vasıtasıyla hibe alabilmek için KOSGEB tarafından talep edilen online eğitime katılmış olmak gerekmektedir.

            Girişimcilik, işletme geliştirme, büyüme ve ihracat, AR-GE teknolojik üretim ve yerlileştirme, KOBİ finansman destekleri ve laboratuvar hizmetleri KOSGEB tarafından destek verilen alanlardan bazılarıdır. Proje danışmanlık ofisleri ile birlikte çalışarak bürokratik aşamaları ve projelendirme adımlarını usule uygun ilerletmek mümkündür.

            Hibe desteği hayvancılık alanında geçmiş yıllarda mevcut olsa da 2020 yılında ağırlık kazanmıştır. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi; arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi; zanaatkarlık ve katma değer ürünleri (sirke, tuz, gül suyu, sabun, pekmez, pestil, salça, ezme gibi); kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri hibe alınabilen alanladır.

            7 alandan birinde faaliyette bulunulması halinde %60 ile %100 oranları arasında hibe alınabilmesi mümkün olmaktadır. Hibe desteği hayvancılık alanında da kullanılabilmektedir. Dana, düve, keçi, koyun, piliç, kaz, ördek gibi hayvan alımlarında da hibe desteğinden faydalanılabilmektedir.

            Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan hayvan hibesi projesinden yararlanabilmek için çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Başvuru sırasında yapılacak yatırımlara ilişkin belgelerin sunulması gerekmektedir.

            Bunların yanında Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiricileri içinse en az 100 en fazla 200 baş anaç hayvan kapasiteli sıfırdan yeni ahır ve ağıl yapımı, ahır ve ağıl tadilatı, damızlık boğa alımı, damızlık teke/koç alımı, makine ve ekipman alımı alanlarında da hibe desteği sağlanmaktadır.

İletişim