KOSGEB AR-GE INOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE INOVASYON DESTEK PROGRAMI                                    

750.000 TL’ye Kadar Destek

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Desteklenecek Kalemler

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
  Kira Desteği Teknopark içi 30.000   75
Teknopark dışı 24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 100
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
          Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000             75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği   15.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.