Kadın Kooperatifleri

Kadın Kooperatifleri Kişilerin bir araya gelerek ortak ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için örgütlenmesine kooperatif denir.  Bu birlikler , insanların sosyal –kültürel ve ekonomik alandaki ihtiyaçlarını diğer insanlar ile iş birliği halinde karşılamak amacı ile kurulmuşlardır.

Ülkemizde kadınların kendi işletmelerini kurması ve ekonomik alanda gelişmesi adına kurdukları çok sayıda kooperatif bulunmaktadır. Özellikle yerel tolumda fark yaratmak adına kadın kooperatifleri fark yaratan yetkiler ile çalışmalarına devam etmektedir. Yerel üretimde  büyük etkiye sahip olan kadın kooperatifleri, kalkınmanın sağlaması adına istihdam sağlamak, sosyal ve ekonomik yetkinleşmeye katkı adına bir çok görevde yer almaktadır. Yerel sorunlara çözüm bulan kadın kooperatifleri sosyal ve ekonomik değerlere katkı sağlayarak ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Kadın kooperatiflerinin kurulma amacı farklı farklıdır. Özellikle kadınların iş hayatına katılmasındaki en büyük engel olan, okul öncesindeki eğitim eksikliğine yönelmişlerdir. İş gücüne katılımının az olmasını ortadan kaldırmak, kadın ve erkek eşitliğini sağlamak ve çalışma ortamında bunu desteklemek için çalışmalar sürdürmektedir.

Kadın kooperatifi ne yapar sorusuna yanıt verecek olursak:

Kadınların el becerilerini öğrenerek bu konuda gelişmeleri,, yenilikçi ve geleneksel gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması, cafe- lokanta işletmelerinin kurulması, okul öncesi eğitim, engelli eğitimine yönelik okullar açmak, çevre düzenlemesi konusunda çalışmalar yapmak, bilgisayar kursları açmak, insan hakları, girişimcilik programlarının düzenlenmesi, okuma yazma eğitimlerinin verilmesi, hediyelik eşya ürünlerinin pazarlanması, kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları gibi konularda eğitimler vermesi sıralanabilir. Kadın kooperatifleri kapsamlı çalışmalarında , teknolojinin gözdesi yazılım kurslarından tutun da, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara kadar pek çok alanda çalışmaktadır. Böylelikle asıl amacı olan ekonomiye katkı sağlama hedefine ulaşmaktadır.

Dünya Bankası tarafından kadınların iş gücüne katılmasını destekleyen çalışmalar yer almaktadır. Kalıcı gelir üretmek isteyen dar gelire sahip olan kadınlar aracılığı ile kurulan kooperatifler, yerel üretimden , okul öncesi eğitime kadar çok sayıda ve geniş kapsamlı alanda faaliyet göstermektedir. Sadece kadınlara yönelik olarak kalmayıp aynı zamanda çocuklara yönelik de eğitim çalışmaları ile ortak sorun çözümleri sunmaktadır. Kadın kooperatifleri kadın erkek oranının eşit olduğu çalışma ortamı yaratmak amacıyla uluslararası birlikler ile çalışmalar yürütülmektedir.