Kadın Kooperatifleri

         Kadın Kooperatifleri, ortak ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişilerce kurulan örgütlenme biçimidir.  İnsanların ekonomik ve sosyal-kültürel ihtiyaçlarını ortak amaca yönelik diğer insanlar ile iş birliği ile karşılamak için kurdukları birliklerdir.

         Türkiye’de kadınların kendi işletmelerini kurabilmeleri ve ekonomik yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurdukları kooperatifler bulunmaktadır. Kadın kooperatifleri, özellikle yerel toplumda fark yaratma özelliğine sahiptir. Yerel üretimin ve kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynayan kooperatifler istihdam sağlamak, sosyal ve ekonomik yetkinleşmeye katkıda bulunmak görevlerini üstlenmişlerdir. Kadın kooperatifi yerel sorunlara çözüm bularak sosyal ve ekonomik değerlere katkı sağlamakta ve ekonomik kalkınmaya destek vermektedir.

         Kadın kooperatifleri çeşitli amaçlar için kurulmaktadır. Kadınların iş gücüne katılmasını engelleyen okul öncesi eğitim eksikliği, kooperatiflerin bu alana da yönelmesine yol açmıştır. Kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının nedenlerini ortadan kaldırarak gelişimin en önemli göstergesi kadın erkek oranının eşit olduğu çalışma ortamı yaratmak amacıyla uluslararası birlikler ile çalışmalar yürütülmektedir. Dünya Bankası kadınların işgücüne katılmasını destekleyen çalışmalar yapmaktadır.

         Kadın kooperatifi ne yapar sorusuna cevap olarak kadın kooperatiflerinin çalışma alanını, el becerilerini öğretmek ve geliştirmek amacıyla eğitimler düzenleme, geleneksel ve yenilikçi gıda ürünlerinin üretimi ile pazarlanması, cafe- lokanta işletmelerinin kurulması ve işletilmesi , engelli eğitimine yönelik okullar açmak ve bakım konusunda ihtiyaç sahiplerine destek vermek, okul öncesi eğitim, kadınlar tarafından üretilen giyim, hediyelik eşya ürünlerinin pazarlanması, okuma yazma eğitimi verilmesi, bilgisayar kursları açılması, girişimcilik programları düzenlenmesi, çevre düzenleme konusunda çalışmalar yapılması, sağlık alanında çalışmalar yapılması, insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları konularında eğitimler verilmesi olarak sıralamak mümkündür. Kadın kooperatifleri amaçları doğrultusunda ekonomiye katkı sağlarken unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan yazılım kurslarına kadar pek çok alanda çalışmaktadırlar.

         Kalıcı gelir üretmek isteyen dar gelirli kadınlar tarafından kurulan kooperatifler, okul öncesi eğitimden yerel üretime kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları ile ortak sorun çözümleri sunmaktadır.

         Kadın kooperatifi kapsayıcı, hesap verebilirlik ilkesini benimseyerek şeffaflık çerçevesinde katılımcı, farklılıklara saygılı bağımsız kadın hareketi amacını paylaşmaktadır.