TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programları

1501 ARGE Projesi Programının Amacı: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Hibe Oranı: Yalnızca KOBİ Ölçeğinde Kuruluşlar için %75

ARGE Projesi Destek Bütçesi: Üst limit bulunmamaktadır.

Alınabilecek Maksimum Hibe Miktarı: Hibe miktarı için bir üst sınır bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir: Her Ölçekteki Limited ve Anonim Şirketler

* 250 fazla çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasının üzerindeki işletmeler “SANAYİ” ölçeğindeki işletmeler programa başvurabilir.

* TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde proje hakkını tamamlamış ve/veya 500.000 TL’den daha yüksek proje bütçesine sahip “KOBİ” ölçeğindeki işletmeler programa başvurabilir.

TEYDEB Proje Başvuru Hakkı Sayısı: Sınırsız

Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:

 • Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
 • ARGE Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
 • ARGE Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
 • Bilgisayar ve Workstation giderleri
 • Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
 • Seyahat giderleri
 • Teknik Danışmanlık hizmeti giderleri
 • Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Proje Aşamaları:

 • Kavram Geliştirme (Araştırma)
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Laboratuvar Çalışmaları
 • Tasarım Çalışmaları
 • Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Önemli Not:

Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, Ar-Ge kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan Hibe projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Örnek Projeler

Aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri firma tarafından gerçekleştiriliyorsa bu destekten faydalanılabilir;

 • Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek
 • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
 • Yeni ürün geliştirmek,
 • Mevcut üretiminizde, ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
 • Üretim süreçleriniz de geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
 • Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirme faaliyetleri