DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:

BAŞVURU DÖNEMLERİ SON BAŞVURU TARİHİ
OCAK-ŞUBAT 28 ŞUBAT 2020
MART-NİSAN 30 NİSAN 2020
MAYIS-HAZİRAN 30 HAZİRAN 2020
TEMMUZ-AĞUSTOS 31 AĞUSTOS 2020
EYLÜL-EKİM 30 EKİM 2020
KASIM-ARALIK 31 ARALIK 2020

*Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır