DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. ETAP

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Yeşil yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. ETAP” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

TR90 Bölgesi illerinin “Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Öncelikler
• Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi
• Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi
• Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde gelişmesinin sağlanması

Bütçe ve Süre

Program Bütçesi 5.000.000 TL
Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL
Azami Destek Tutarı: 750.000 TL
Destek Oranı Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75
Proje Süreleri Asgari Proje Süresi: 18 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
• Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler)
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

Süreç Tarih

KAYS Üzerinden İlk Giriş 31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi 3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00