DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

Bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türlerinin yaratıcı yöntemlerle turizme kazandırılması; yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Öncelikler

 • Turizmde destinasyon yönetimi kapasitesinin ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi
 • Turistin yerel turizm deneyimlerini artıracak (deneyim turizmi) yeni nesil turizm ürünlerinin geliştirilmesi
 • Turizmde beşeri/kurumsal kapasite ve kabiliyetin artırılması
Bütçe ve Süre
Program Bütçesi 10.000.000 TL
Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 50.000 TL
Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
Destek Oranı Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75
Proje Süreleri Asgari Proje Süresi: 12 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları)
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Üniversiteler ve bağlı enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Süreç Tarih
KAYS Üzerinden İlk Giriş 31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi 3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00