Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

Yatırım Danışmanlığı Şirketleri ; Dünya genelinde rekabet şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Kişiler ya da şirketler, varlıklarını devam ettirmek ve geleceğe ilişkin öngörülebilir bir büyüme sağlamak adına yatırımlar yapmaktadır. Bu anlamda; her geçen gün değişen piyasa koşulları ya da sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgiler edinmek mümkün olmamaktadır. Bu sektörde varlık gösteren yatırım danışmanları sayesinde kişiler ya da şirketler kendilerine en uygun yatırım araçlarını tanıyabilmektedir. Kişilerin ya da işletmelerin uzun vadeli iktisadi hedefler koymalarına ve ulaşmalarına yardım sağlayan kişilere yatırım danışmanı denmektedir. Yatırım danışmanı; bireysel olarak yatırım danışmanlığı hizmeti verebileceği gibi; bu işi şirket olarak yapan yatırım danışmanlığı şirketleri de bulunmaktadır.

            Yatırım danışmanlığı şirketleri; müşteri adına portföylerin yönetilmesi, vizyonlarına ve yöntemlerine göre en uygun yatırım araçlarının belirlenmesinde görev almaktadır. Ayrıca yetki verilmesi durumunda, menkul kıymet alım satımını da yapabilmektedir. Çalışmalarında kullandıkları metotlardan ötürü yatırım danışmanı olarak görev yapan kişilerin para yöneticileri olarak adlandırıldığı da görülmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti veren şirketler; kişilerin ya da şirketlerin yatırım yapmak istedikleri alanlara ilişkin risk ve kar-zarar analizleri yaparak yatırımcıların en uygun tercihler yapmasını sağlamaktadır. Yatırım danışmanlığı şirketleri sayesinde kişiler, sermaye piyasasındaki duruma göre çok daha kazançlı ve risksiz yatırım önerileri ile karşılaşmaktadır.

Yatırım Danışmanlığı Şirketlerinin Güvenilirliği ve Vasıfları

Yatırım danışmanlığı şirketleri, vermiş oldukları danışmanlık hizmetlerini, SPK’dan aldıkları özel yetki ve faaliyet belgeleriyle gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla yazılı veya sözlü olarak verilen yatırım danışmanlığı hizmetleri, SPK’nın yasal düzenlemelerine uygundur. Son yıllardaki yatırımcıların korunmasına ilişkin düzenlemeler ile çok daha güvenli bir ortam oluşmuştur. Bunun yanında, doğabilecek uyuşmazlıklar adına danışmanlık şirketleri ile konuya ilişkin sözleşme yapılmasında yarar bulunmaktadır.  

            Günden güne değişebilen piyasa koşullarından her an haberdar olmak yatırım danışmanlığı hizmeti veren şirketler için olmazsa olmaz vasıflardandır. Güncel piyasa koşulları ve sermaye piyasası araçları hakkında bilgili olmayan yatırım danışmanlığı şirketlerinden istenilen verimin elde edilmesi pek mümkün değildir. Dolayısıyla kişilerin ya da şirketlerin; başarısı ve güvenilirliği tescillenmiş bir yatırım danışmanlığı şirketi ile çalışmasında fayda bulunmaktadır.

İletişim