Yatırım Danışmanı

Yatırım Danışmanı ; Dünya pazarı her geçen gün daralmaya, rekabet koşulları günden güne zorlaşmaktadır. Bu nedenle şirketler ya da gerçek kişiler risk faktörünün ortadan kaldırılması veyahut en aza indirilmesi adına profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Burada karşımıza yatırım danışmanı çıkmaktadır; işletmenin çalışma ilkeleri doğrultusunda araç-gereç ve ekipmanları, en etkin şekilde kullanmaya çaba sağlamaktadır. Yatırım danışmanının ana görevi, müşterilerinin bütçe ve varlıklarına göre en uygun yatırımlar hakkında yönlendirme yapmaktır. Söz konusu yatırım yönlendirmelerinde, çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemelere, mesleğin kalite ve verimliliklerine, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri dikkate alınmaktadır.

            Sermaye piyasasına ilişkin araçların kar-zarar analizlerinin yapılması adına; şahıslara, firmalara ya da şirketlere yatırım danışmanlığı yapan kişilere yatırım danışmanı denilmektedir. Yatırım danışmanı, hizmet verdiği kişiye, şirkete ya da firmaya yazılı ya da sözlü olarak tavsiyelerde bulunup, yatırıma ilişkin analizler yapmaktadır. Danışman olarak görev yapan kişilerin önerileri ve görüşlerinin ne kadar güvenilir olduğu hususunda kuşku duyulması gayet doğaldır. Ancak yatırım danışmanları, söz konusu görevlerini ve hizmetlerini; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış oldukları özel yetki ve faaliyet belgeleriyle gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla yatırım danışmanlarının verdiği yazılı-sözlü hizmetler, bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun kanuni düzenlemelerine uygundur.  Yatırımcıların korunması maksadıyla çıkarılan yeni düzenlemeler ile yatırım danışmanlığına ilişkin konular çok daha güvenilir hale getirilmiştir. 

Yatırım Danışmanı nın Görevleri Nelerdir?


Yatırım danışmanının ana görevi; yatırımcılar adına en az riskli ya da risksiz, getiri potansiyeli yüksek, yatırım yöntemlerinin tespit edilmesidir. Bu ana görevle bağlantılı olarak yatırım danışmanı olarak görev yapan bir kişinin başlıca görevleri:

  • Sermaye piyasasına ilişkin araçların ve söz konusu araçları ihraç eden kuruluşların incelenmesi,
  • Yatırımcıların idari işlemlere ve kanuni düzenlemelere bağlı kalmasının sağlanması,
  • Müşterilerin risk limitlerinin ve yatırıma ilişkin beklentilerinin göz önünde bulundurulması suretiyle analizler yapılması,
  • Yatırımcıların, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,
  • Müşterilerin varlık, bütçe ve beklentilerine uygun olarak yatırım araçları seçmelerinin sağlanması,
  • Başarılı bir danışmanlık adına güncel piyasaya hakim olunması’dır.

Risksiz ya da en az riskli, getirisi yüksek oranlı, en uygun yatırımların yapılması adına bir yatırım danışmanından destek alınması faydalı olacaktır.

İletişim