İpekyolu Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Desteği Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Desteği Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2020 yılı ‘Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 03 Şubat 2020 tarihi itibariyle çağrıya çıkmış bulunmaktadır.

İPEK YOLU KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEĞİ
PREFERANS NUMARASI   TRC1/20/FZD
  Genel Amacı TRC1 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
      Özel Amaçlar TRC1 Bölgesindeki tarımsal ve tarıma dayalı sanayinin rekabetçiliğini artıracak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi   TRC1 Bölgesi imalat sanayini etkin ve verimli bir yapıya dönüştürülmesini sağlayacak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi   TRC1 Bölgesinin kalkınmasını ve rekabet gücünü artıracak uygulanabilir ekonomik ve sosyal projelerin geliştirilmesi
TOPLAM BÜTÇESİ 1.500.000,00 TL
PROJE BAŞINA ASGARİ ve AZAMİ DESTEK MİKTARLARI   Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL Azami Destek Miktarı: 250.000 TL
  PROJE SÜRESİ Minimum: 3 Ay Maximum: 12 Ay
                      UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kamu Kurumları – ValilikKamu Kurumları – KaymakamlıkKamu Kurumları – Bölge MüdürlüğüKamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlüklerKamu Kurumları – İl MüdürlüğüKamu Kurumları – İlçe MüdürlüğüKamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve KuruluşlarıÜniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)Mahalli İdareler – Büyükşehir BelediyesiMahalli İdareler – Yatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanlığıMahalli İdareler – İl BelediyesiMahalli İdareler – İl Özel İdaresiMahalli İdareler – İlçe BelediyesiMahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare BirlikleriKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – OdalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – BorsalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)Sivil Toplum Kuruluşları – DernekSivil Toplum Kuruluşları – Vakıf