TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Projeleri Destek Programı

Programın Amacı: TÜBİTAK, KOBİ’lerin AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Oranı: % 75

Proje Destek Bütçesi: 600.000 TL.

Alınabilecek Maksimum Hibe Miktarı:  600.000 TL’nin %75’i yani 450.000 TL’sini hibe olarak verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

TEYDEB Proje Başvuru Hakkı Sayısı: Firma başına 5 ADET başvuru yapılabilmektedir ( 3’ü tek başına + 2’si ortaklı olmak üzere TOPLAM 5 adet).

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

 • Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
 • Malzeme giderleri; TÜBİTAK 1507 – KOBİ ARGE Projeleri Destekleme Programı kapsamında Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
 • Bilgisayar ve Sunucu giderleri
 • Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
 • Seyahat giderleri
 • Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri
 • Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

 • Kavram Geliştirme (Araştırma)
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Laboratuvar Çalışmaları
 • Tasarım Çalışmaları
 • Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
 • Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK 1507 – KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında )
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Önemli Not:

TEYDEB Hibe desteklerinin yanı sıra vergi konusunda da destek sunmaktadır. 5746 sayılı, AR-GE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Örnek TEYDEB ARGE Projeleri

Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi biri gerçekleştiriliyorsa proje başvurusunda bulunulabilir;

 • Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarıyla geliştirerek prototip olarak üretmek
 • Mevcut ürün kalitesini arttırmak,
 • Yeni ürün geliştirmek,
 • Mevcut üretimde ve üründe üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
 • Üretim süreçlerinde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
 • Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirme faaliyetleri

DESTEK BAŞVURU ADIMLARI

 1. Proje başvuruları, elektronik ortamda TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmadan önce, Yeni Kullanıcı Kaydı yaparak bir hesap oluşturulmalıdır. Bu kayıt firma yöneticisi veya firma çalışanı tarafından yapılabilir.
 2. Hesaba giriş yapıldıktan sonra bu hesabın kuruluşla ilişkilendirilmesi gereklidir. Bunun için sistemde bir kuruluş listesi bulunmaktadır. Eğer firma bu listede yoksa TÜBİTAK TEYDEB Teknik Destek Birimi ile iletişime geçilmelidir.
 3. PRODİS sistemine giriş yaptıktan sonra önce “1501,1507,1509 Programları Proje Önerisi Hazırlama İşlemleri” ardından “Yeni Proje Önerisi Tanımla” butonuna basarak proje başvurusunu başlatabilir. Açılan pencerede projenin adını girmeniz ve destek programı seçimi yapmanız istenir.
 4. Bu işlemleri yaptıktan sonra proje başvuru ekranı oluşturulur. Bu ekranda sırasıyla kuruluş bilgileri ve özeti, projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planı ve kuruluş alt yapısı, projenin ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği, proje bütçesi ve ekler başlıkları altında tüm bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
 5. Proje ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra başvuruyu TÜBİTAK‘a gönderebilmek için ön kayıt işlemi yapılması gereklidir. Aynı ekranda “Ön Kayıt Formu” butonuna basarak ön kayıt formunu indirebilirsiniz. Bu form gerekli belgelerle birlikte TÜBİTAK‘a posta yoluyla ya da elden teslim edilmelidir. Ön kayıt işlemi gerçekleştiğinde “TÜBİTAK’a Gönder” butonu aktif hale gelecektir. Bu butona basarak proje başvurusu tamamlanır.
 6. Proje başvurusu tamamlandıktan sonra ön değerlendirmeye girer. Ön değerlendirmeden sonra ise hakem değerlendirmesine girer. Proje bütçesine göre bir ya da birden fazla hakem görevlendirilerek firmanızı ziyaret eder. Hakem ziyaretinde proje yürütücüsü ve proje çalışanları sunum yaparak projeyi anlatır. Hakem, ziyaretin ardından rapor düzenleyerek TÜBİTAK’a gönderir. Bu raporun gönderilmesinden sonra proje komiteye gönderilir. Komitede görüşülür ve karara bağlanır. Proje desteklemeye uygun görülürse destek süreci başlatılarak firmaya sözleşme gönderilir.

Not: Projenin değerlendirilmesi, komitede görüşülmesi ve karara bağlanması yaklaşık olarak 2-6 ay gibi bir sürede tamamlanmaktadır.