Hibe Destek Danışmanlığı

Hibe Destek Danışmanlığı

Hibe destek danışmanlığı, kurum ve kuruluşlar için özel programlar dahilinde sunulan hizmetlerdir. Ülkemizdeki şirketlerin kurulması ve büyümesi için bazı hibe destek projeleri hazırlanır. Bu desteklerden biri de hibe kredileridir. Hibe Proje Danışmanlık hizmeti, işletme sahiplerine KOBİ ve STK’lar tarafından sağlanan fonlar konusunda, yapılan bilgilendirmelerdir.

Bilgilendirme yapılırken, projenin kapsamı konusunda danışmanlık ve proje planlaması, hibe destek danışmanlık hizmetleri tarafından verilir. Bu yönde verilen destekler, devletinde yardımıyla işletme sahiplerine hibe edilir. Hibe Danışmanlık firmaları, imalat ve ticaret erbabı olan işletmelere proje şartları ve farklı alanlarda devlet destekli hizmetler verir. Bu desteğin en önemli nedeni ise ticaretin ülke genelinde devamlılığıdır.

KOSGEB Danışmanlık Hizmeti

Hibe destek danışmanlığı konusunda verilen devlet destekli hizmetlerden biri de KOSGEB’dir. Bu yönde faaliyet gösteren danışmanlık firmalarından, devletin onay verdiği sektörler konusunda bilgi alınır. Danışmanlık hizmetleri, belli uzmanlık isteyen konular arasındadır. KOSGEB, girişimci adaylarına ve işletmelere iş geliştirme anlamında destek verir. KOSGEB üzerinden alınacak bilgi ve destekler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere, destekleme ve geliştirme hizmeti verir.
 • Verilen hibe destekleri geri ödemeli ve geri ödemesiz şeklinde ikiye ayrılır.
 • KOSGEB danışmanlık firmaları, kurumun verdiği destekler ile yüksek katma değerlerde üretim sağlamaya yardımcı olur.
 • Üretimin bütün süreçlerini yenileme ve farklı iş fikirlerini hayata geçirmeyi amaçlayan bir projedir.

Yukarıda sıralanan hizmetler, girişimcilere ya da girişimci olmak isteyen bireylere sunulan desteklerdir.

KOSGEB’in Sağladığı Destekler

Hibe destek danışmanlığı, KOSGEB tarafından verilen hibe kredileri ve iş büyütme projeleri konusunda verilen hizmetlerdir. Son zamanlarda kurum aracılığıyla yeni iş atılımları ve işletmeyi büyütme amaçlarının planlaması yapılır. KOSGEB, birçok sektöre devlet destekli hibeler verir.

Firmalara verilen KOSGEB destekli sektörler şu şekilde sıralanabilir:

 • İleri düzeyde girişimcilik programı,
 • Ar-Ge yenilikçi destek programı,
 • KOBİ teknoyatırımları,
 • Stratejik ürün pazarlama desteği
 • Geleneksel girişimcilik hizmetleri,
 • İş birliğine konu olan destek projeleri,
 • KOBİGEL-KOBİ gelişim destekleri,
 • Yurt dışı pazar destekleri

Bu sektörler, girişimcilerin ilerlemek isteyeceği alana bağlı olarak alabilecekleri destekler arasındadır. Hizmet almak isteyen bireyler, KOSGEB danışmanlık hattı üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Hibe Destek Danışmanlık Süreci

Hibe destek danışmanlığı, talep durumuna göre detaylı değerlendirme ve firmalara, verilen destek kapsamında raporlama yapılmasıdır. Yapılan fizibilite çalışmaları ve sonrasında kurumun hangi bakanlıktan destek alacağı belirlenir. Bu yönde uygulanması gerekenler, planlanarak teklifler firmalara belgeler ile sunulur.

Planlama çalışmalarının ardından ise teklifin onaylanması süreci başlar. Öncelikle, desteğe konu olan proje türü ile ilgili personellere eğitim verilir. Daha sonra hibe kredi danışmanlık konusunda girişimciler bilgilendirilir. Bu yönde bütçe eğitimi verilerek, her firma ile ayrı ayrı iletişime geçilir. Düzenli olarak yapılan toplantılar ile proje yazılımları ve sisteme yükleme işlemleri tamamlanır. Destek alacak olan firmaların isteğine göre fizibilite raporları ve pazar araştırması raporları da düzenlenir. 

İletişim