Dış Ticaret Pazar Araştırması

Pazar Araştırması

Dış Ticaret Pazar Araştırması ; hangi ürün ve hizmetlerin kar getirebileceği hakkında bilgi veren bir süreçtir. Bu süreç bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Yapılan bu araştırma; firmalar için belirlenen ürün ve hizmetlerin müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı noktasında bilgi vermektedir. Firmalar için oldukça önem taşıyan dış ticaret pazar araştırması sayesinde gerekli tüm bilgiler firmaya verilebilir. Bu nedenle pazar araştırması yapılırken bazı sorulara cevap aranmaktadır. Bu sorular aşağıda sıralanmıştır:

 • Hangi ülkeler pazarda satış içerisinde bulunmaktadır?
 • Hedef pazar genişliyor mu yoksa daralma içinde mi?
 • Pazar içinde rekabet bulunuyor mu?
 • Hedef pazarlarda bulunan ürünlerin satış fiyatları nedir?
 • Hedef pazarlardaki müşteri profili nasıldır?
 • Bu müşterilerle irtibat kurulabilir mi?

Yukarıda bulunan soruların cevapları araştırma içerisinde bulunuyorsa; araştırmayı yapan pazar araştırması şirketleri tarafından başarı sağlanmış demektir.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması nasıl yapılır? Sorusu, yeni bir ürün pazarına girecek olan kişiler tarafından sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Pazar araştırmasına başlamadan önce bazı noktaların bilinmesi gerekir. Çünkü pazar araştırması; aslında bir süreçtir ve bu süreç iyi yönetilmelidir. Pazar araştırması için gereken aşamalar şu şekildedir:

 • İlk olarak araştırmanın hedefi belirlenmelidir.
 • Pazar araştırması için tüm değişkenler kontrol edildikten sonra pazar araştırması planı geliştirilmelidir.
 • Daha sonra ise nitel ya da nicel veriler toplanmalıdır.
 • Veri toplama işleminden sonra verilerin işlenmesi önem taşır. O yüzden toplanan veriler analiz edilmelidir. Veri analizi; sonuç çıkarmak ve karar vermek adına kullanılan bir süreçtir.
 • Bu aşamadan sonra pazar araştırması raporu hazırlama aşamasına geçilir. Bu rapor; pazar araştırması raporu örneği çeşitlerine bakılarak hazırlanabilir.

Bu aşamalara ek olarak etkiyi artırmak adına çeşitli tablo ve grafikler kullanılarak sunum gerçekleştirilebilir. Bu sunumlar; araştırmayı yapan ve araştırmanın içerisinde bulunmayanlar açısından önem taşımaktadır. Araştırma içerisinde bulunmayanlar; bu araştırma sonuçlarına bakarak fikir edinirler.

Pazar Araştırması Yöntemleri

PAZARLAMA araştırması yapabilmek için iki yöntem bulunur. Bunlar; kantitatif ve kalitatif araştırama yöntemleridir. Nitel ve niceliğe göre birbirilerinden ayrılırlar. Bunlar;

 1. Kantitatif Araştırma Yöntemi: Bu araştırma yöntemiyle sayılabilir veriler elde edilebilir. Nicel bir yöntemdir. İnternet görüşmesi, yüz yüze görüşme, telefon görüşmeleri gibi hizmete göre belirlenen araştırma türleri; bu araştırma yöntemi için kullanılır. Bahsedilen araştırma yöntemi ile istatistiksel sonuçlar alınır.
 • Kalitatif Araştırma Yöntemi: Küçük örneklemlerle oluşturulmuş gruplardan bilgi edinilerek gerçekleştirilir. Nitel bir yöntemdir. Mülakatlar, odak grup toplantıları gibi araştırma türleri; bu yöntem içerisinde yer alır. Bahsedilen araştırma yöntemi daha çok iç görü elde etmekle ilgilidir.

Verileri toplamak için de iki çeşit araştırma bulunmaktadır. Bunlar; birincil ve ikincil pazar araştırmalarıdır. Birincil pazar araştırması; daha önce hiç toplanmamış veriler ile ilişkilidir. İkincil pazar araştırması ise daha önceden üretilen verileri toplama eylemi olarak adlandırılabilir. Yapılacak olan pazar araştırması için hangi araştırma yöntemi uygunsa o yöntem seçilerek pazar araştırmasına devam edilmelidir.

İletişim