Fizibilite Raporu

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporu, bir yatırımın, girişimin gerçekleştirilmesi noktasında yapılan çalışmaları kapsayan bir ifadedir. Bu raporlar çerçevesinde yatırımın, girişimin hangi durumlarda ve koşullarda kârlı olacağı değerlendirilir ve buna göre işlemler gerçekleştirilir.

Fizibilite, kelime anlamı olarak “yapılabilirlik” ifadesini karşılamaktadır. Fizibilite raporları da “yapılabilirlik raporları” olarak düşünülebilir. Fizibilite raporları hazırlanmadan önce yapılması gereken bazı araştırmalar ve değerlendirmeler vardır. Bu araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde fizibilite raporları hazırlanmaya başlanabilir.

Fizibilite raporlarının amacı, yatırımın, girişimin olabilecek en iyi şekilde tasarlanıp işlemesini sağlamaktır. Bu noktada girişimlerin hukuki boyutları, finansal boyutları, girişimcilerin alabileceği risk faktörleri ve seviyeleri gibi kriterler göz ününde bulundurularak öngörülebilir tüm ihtimaller değerlendirilir ve çalışma daha sonra karar aşamasına bağlanır.

Fizibilite raporları yatırıma veya girişime özel olduklarından her yatırım için ayrı bir fizibilite raporu hazırlanması gerekmektedir. Fizibilite raporları girişimlerin kalitelerini de ortaya koymaktadır. Kaliteli bir şekilde ve düzgün hazırlanmış bir fizibilite raporu ileride karşılaşılabilecek olası sorunları da önlemektedir. Kesin gibi görülen yatırım projeleri bile zaman zaman şirketlerin politikalarına uyumsuzluk gösterebilmekte ve bu durumda yatırım kaybedilebilmektedir.

Girişimlere doğru yol haritalarının çizilmesi ve doğru planlamalar ile ilerlenmesi noktasında fizibilite raporları önemlidir. Bir yatırım projesi veya girişim projesi hayata geçirilmeden önce olası tüm durumların hesaplanarak yatırımın veya projenin yapılabilirliği ölçüsünde alınması gereken önlemler ve çözülmesi gereken sorunlar yer alacaktır. Bu yüzden yetersiz planlama ve yetersiz araştırma ile yapılmaya çalışılan bir projenin olumlu sonuçlar verme ihtimali oldukça düşük bir ihtimaldir.

Fizibilite raporları, bir yatırım projesi, bir iş projesi, bir iş modelinin gelişimi ve bunlara benzer daha pek çok konuda yazılabilir.

Fizibilite Raporu Bölümleri

Fizibilite raporu bölümleri, genel anlamda beş ana bölüm olarak ifade edilebilir. Bu bölümler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmış olup kaliteli ve sorunsuz işleyen bir proje için dikkatle takip edilmesi gereken maddelerdir.

Sektör araştırması; fizibilite raporlarının ilk aşaması olarak kabul edilen aşamadır. Bu aşamada yatırımın konusu olan hizmetle ve yatırımın türüyle ilgi bilgi verilerek genel hatları açıklanır. Bu aşamada cevapları aranacak bazı sorular vardır. Bu sorular ürünün üretimi, üretilecek ürünün niteliği, sağlanacak hizmetin üretimi, sağlanacak hizmetin türü, bu ürünün, hizmetin satışa sunulduğu fiyat, ürünün sağlayacağı istihdam, ürünün üretimi için gereken iş gücü, hizmetin sunulması için gereken istihdam, hizmetin sağlanması için gereken iş gücü, ürün veya hizmetin sunulacağı dönemler, ürün veya hizmetin sağlayacağı faydalar gibi sorular olup örnekleriyle birlikte cevaplandırılmalıdır.

Sektör araştırmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da gerçekçiliktir. Sektör araştırması yapılırken gerçekçilikten uzak bir şekilde davranılırsa rapor hazırlanma şartları sağlanmış olmaz. Bu nedenle somut açıklamalar kullanılmalı ve açıklamalar örnekler ile desteklenmelidir.

Sektör araştırması yapılırken belirtilmesinde fayda olan unsurlar, yatırım veya girişim projesinin doğru ve açık bir şekilde tanımlanması, ürünün veya hizmetin doğru ve açık bir şekilde tanımlanması, sektör araştırmaları ve analizleri, arz-talep ilişkileri ve oranları, yatırıma veya girişime uygun hibe olanakları, satış ve pazarlama aşamasında yapılacak doğru stratejiler olarak sayılabilir.

Teknik araştırma; fizibilite raporlarının ikinci aşaması olarak kabul edilen aşamadır. Bu aşamada yatırımın veya girişimin yapılacağı bölgenin özellikleri değerlendirilerek bir seçim yapılmaktadır. Yatırımın yapılacağı yerin yatırıma veya girişime uygun olup olmadığı analizler sonucunda değerlendirilmelidir. Bu bölgenin enerji, sanayi, ham madde, ulaşım, iş gücü ve istihdam niteliği, gelecekte etrafta olabilecek potansiyel yenilikler gibi konular değerlendirilmeli ve iyi bir şekilde analiz edildikten sonra kesin bir karara varılmalıdır.

Mali araştırma; fizibilite raporlarının üçüncü aşaması olarak kabul edilen aşamadır. Bu aşamada yatırımın veya girişimin gerektirdiği maliyetler, sabit giderler, değişken giderler, sermaye ihtiyaçları ve durumlarının hesaplanması, kâr-zarar durumları, üretim sonrası getiriler gibi unsurlar değerlendirilerek yatırımın veya girişimin mali boyutları analiz edilir.

Teknolojik araştırma; fizibilite raporlarının dördüncü aşaması olarak kabul edilen aşamadır. Bu aşamada yatırımın veya girişimin uygulanması sırasında üretim aşamasında destek alınacak teknolojiler ve türleri, değişen ve gelişen teknolojilerin üretim sahasına nasıl entegre edileceği, kullanılacak olan teknik ekipmanların kullanım bilgilerine ne ölçüde hakim olunduğu, iş gücü ve istihdam durumları, ham maddelerin bu girişim ve yatırımların uygulanması sırasında ne ölçüde gerekli olduğu gibi hususlar dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir.

Hukuki inceleme süreci; fizibilite raporlarının son aşaması olarak kabul edilen aşamadır. Bu aşama son aşama olmasına rağmen diğer tüm aşamaların içerisinde var olmuştur. Hukuki inceleme süreci yatırım veya girişim projesinin hukuki gerçeklere, kanunlara, yönetmeliklere uyup uymadığının denetlenmesi sürecini kapsamaktadır.

Fizibilite Raporu Örneği

Fizibilite raporu örneği, fizibilite raporları hazırlanırken bilgilere ışık tutabilecek örnekleri kapsar.

Kâr amacı, sosyal amaç, yasal zorunluluk, verimlilik fizibilite raporları hazırlanırken ilk dikkat edilmesi gereken kavramladır. Bu kavramlar birleşerek yatırım ihtiyacı kavramını ortaya çıkarır. Yatırım ihtiyacı, proje fikrinin doğmasını sağlar. Proje fikri doğduktan sonra fizibilite raporu aşamalarına uygun bir şekilde araştırma süreçleri gerçekleştirilir. Fizibilite etüdü yapılır. Değerlendirme ve yatırım kararları alınır. Kesin proje aşamasına geçilir. Proje uygulanır. Deneme süreçleri yapılır. Daha sonra kesin üretim ve hizmet sağlama aşamasına geçilir. Fizibilite raporu örnekleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve yatırımınıza, girişiminize en uygun fizibilite raporunun hazırlanmasında uzmanlardan destek almak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Girişimcilik Fizibilite Örnekleri

Girişimcilik fizibilite örnekleri, girişimcilerin işlerine başlamadan önce hazırlamaları gereken fizibilite raporlarını kapsar. Fizibilite raporları, fizibilite aşamalarına uygun olarak hazırlanır. Fizibilite raporları hazırlanırken hata yapılması veya atlanan unsurlar olması girişimin, yatırımın kaybolmasına yol açabilir. Bu nedenle fizibilite raporları uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanmaktadır. Girişimcilik fizibilite örnekleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve yatırımınıza, girişiminize en uygun fizibilite raporunun hazırlanmasında uzmanlardan destek almak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Ön Fizibilite Raporu

Ön fizibilite raporu, fizibilite raporları hazırlanmadan önce yapılmış olan hazırlık işlemlerini kapsar. Ön fizibilite raporu detaylı veya yüzeysel olabilir. Ön fizibilite raporlarının hazırlanması sürecinde profesyonel yardım almak ve yatırımınıza, girişiminize en uygun fizibilite raporunun hazırlanmasında uzmanlardan destek almak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Kağıt Fabrikası Fizibilite Raporu

Kağıt fabrikası fizibilite raporu, kağıt fabrikaları için fizibilite raporu aşamalarına uygun bir şekilde hazırlanan ve analiz edilen süreçleri kapsamaktadır. Fizibilite raporu hazırlanması sürecinde profesyonel yardım almak ve yatırımınıza, girişiminize en uygun fizibilite raporunun hazırlanmasında uzmanlardan destek almak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Cafe Fizibilite Raporu Örneği Kısa

Cafe fizibilite raporu örneği kısa, cafeler için hazırlanan fizibilite raporlarını ifade eden bir kavramdır. Cafeler faaliyete geçmeden önce durumları değerlendirilerek hazır olup olmadıkları ve nitelikleri kontrol edilmektedir. Cafeniz için fizibilite raporunun hazırlanmasında uzmanlardan destek almak için Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim

Güven ve kalite anlayışıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı esas alan Investurco firmamızın hizmetlerini web sitemiz üzerinden inceleyebilir, merak ettiğiniz unsurlar hakkında web sitemizde yer alan “iletişim” sekmesinden irtibat numaralarını arayabilir veya mail adreslerinden iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz