Ekonomik Fizibilite Nedir?

Ekonomik Fizibilite Nedir

Ekonomik fizibilite nedir? Ekonomik fizibilite, kelime anlamı “yapılabilirlik” olan fizibilite kelimesinin ekonomiyle birleşmesi durumunda ekonomik yapılabilirlikleri ifade etmektedir. Ekonomik fizibilite, adından da anlaşılacağı üzere bir yatırım veya girişim projesinin yapılması sırasında gerekli finansal faktörlerin analiz edilip değerlendirilmesidir. Ekonomik fizibilitesi gerçekleştiren bir projede uygulanıp uygulanamayacağı tespit edilir ve fayda-zarar grafikleri çıkarılır. Bu süreçte proje gerçekleştirilirken gereken kaynaklar, sermayeler, projenin yatırım olanakları netleştirilir. Ekonomik fizibilite hazırlanırken maliyetle birlikte zaman da değerlendirilir. Yatırımın doğru şekilde gerçekleştirilmesi için ekonomik fizibiliteler gereklidir.

Değişen ekonomik koşullarda yeni bir girişim fikri ortaya atmak ve bu girişim fikrini geliştirmek zor olabilir. Bu nedenle girişim fikrinin değerlerini ve yatırım için alınması gereken riskleri belirlemek bu aşamadan sonra doğru yol haritalarıyla ilerlemek gerekmektedir.

Ekonomik Fizibilite Aşamaları

Ekonomik fizibilite aşamaları, ekonomik fizibilitelerin doğru ve süreklilik kazanabilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Ekonomik fizibilite aşamaları genel anlamda 5 aşama olarak görülebilir.

Sektör araştırması; ilk ekonomik fizibilite aşamasıdır. Bu analiz girişim veya yatırımın nasıl ilerleyeceğinin belirlenmesi hususunda yol haritasının çizilmesini sağlar. Sektör araştırması sayesinde piyasanın nabzı tutularak yatırım veya girişim için en doğru ve en uygun ortamın oluşturulması sağlanır.

Bu aşamada hedeflenen müşteri kitlesinin, girişimin veya yatırımın sonucunda bu durumdan faydalanması olası olan insan profillerinin analizleri yapılarak açıklanmalıdır. Bu aşamada diğer aşamalar da planlanmalı ve bu plan üzerinden ilerlenmelidir.

Ekonomi fizibilite, ekonomik analizlerle gerçekleştirilir. Ekonomik koşullar, gelir-gider durumları, yatırımın veya girişimin sermayeleri, destekleri, finansal koşulların birbirleriyle bağlantıları gibi kavramların incelenmesini gerekli kılar. Bu bağlamda ekonomik analiz, yatırım projesinin veya girişim projesinin aşamalarını öngörülebilir hâle getirir.

Maliyetler, gelir-gider tabloları her zaman için değerlendirilmeye açık tutulmalıdır. Sabit ve değişken maliyetler proje süresince olacaktır ve bu maliyetlerin kontrollü bir şekilde takibinin yapılması olası sürpriz sonuçlarla karşılaşılmasını önleme noktasında önem taşır. Ekonomik fizibilite hazırlanırken teknolojik analizler de yapılır. Teknolojiden nasıl faydalanılacağı ve teknolojinin ne ölçüde kâr ya da zarar getirebileceği hesaplandığı takdirde finansal konularda ilerlemek daha kolay olacaktır. Günümüzde teknolojiden pek çok alanda yararlanılmaktadır ve girişim fikirlerinin uygulanma ortamları da bunlardan bir tanesidir.

İstatistikler de bu aşamada iyi değerlendirilmelidir. Veri grafikleri çıkarılmalı ve finansal konular kategorilerine uygun bir şekilde bir grafik üzerinde görülmelidir. Böylece ekonomik gelişmeler daha kolay takip edilmiş olacak ve ekonomik fizibilite aşamalarına uygun bir ön hazırlık da yapılmış olacaktır. Ekonomik fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir ekonomik fizibilite raporu hazırlatmak için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Fizibilite Analizi Nedir?

Fizibilite analizi nedir? Fizibilite raporları tamamlanmadan önce gerçekleştirilmekte olan bir dizi aşamayı kapsayan fizibilite işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu incelemeler sonucunda girişimin veya yatırımın ne ölçüde uygulanabilir olduğu hatta girişimin veya yatırımın uygulanması durumunda karşılaşılabilecek koşullar, sağlanması gereken gereklilikler, yatırımın veya girişimin finansal durumu, sermayesi, gelir gider tabloları, teknik araştırmaları, teknolojik araştırmaları gibi unsurları kapsar. Fizibilite analizleri gerçekleştirilirken uzmanlardan yardım almak çok faydalı olacaktır. Çünkü fizibilite raporlarında ufak bir hata olması tüm yatırımın veya girişimin kaybedilmesine neden olabilmektedir. Fizibilite analizi için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Tasarım Fizibilite Nedir?

Tasarım fizibilite nedir? Tasarım fizibilite, fizibilite çalışmalarının ön hazırlığı olarak da düşünülebilir. Birçok aşaması olan fizibilite çalışmaları önce tasarlanıp daha sonra uygulamaya konulması gereken çalışmalardır. Bu bağlamda, fizibilite aşamaları değerlendirilip ardından analizler gerçekleştirilmeden önce aslında ön fizibilite de denebilen bu tasarım aşamasının yapılması fizibilite aşamalarının da daha kolay ve hatasız gerçekleştirilmelerini sağlar.

Fizibilite aşamaları; sektör araştırması, pazar araştırması, teknik özellikler, yer tespiti, teknolojik araştırmalar, ekonomi araştırmalar, hukuki araştırma aşamaları gibi pek çok detayı barındırır. Bu detaylar, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilemez. Hukuki araştırma aşamaları, fizibilite raporlarının başından sonuna dek takip edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken noktalardır. Bu nedenle fizibilite raporları hazırlanırken alanında uzman kişilerden destek almak çok faydalı olacaktır. Fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir fizibilite raporu hazırlatmak için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Pazar Fizibilite Nedir?

Pazar fizibilite nedir? Pazar fizibilite, pazar araştırması, sektör araştırması gibi isimlerle de anılabilen araştırma basamağı, fizibilite raporlarının ön fizibilite raporu aşamalarından sonra yani ön hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Pazar fizibilite aşamasında yatırım veya girişim projesinin nitelikleri, uygunluğu, şirket menfaatleriyle örtüşüp örtüşmediği, satılacağı veya sunulacağı pazarlar gibi detaylar yer almaktadır. Pazar fizibilite aşamasında cevaplanması gereken ve örneklenmesi gereken pek çok soru vardır. Bu soruların cevapları netlik kazandığı takdirde fizibilite raporları sağlam birer temel üzerinden ilerlemektedir.

Üretilmek veya sunulmak istenen ürün, hizmet çeşidinin belirlenmesi, bu ürün veya hizmet çeşidi belirlendikten sonra hedeflenen gelecek planı, bu ürün veya hizmetin satışı, satış fiyatı, ürün veya hizmetin piyasaya sürüleceği zaman dilimi, bu ürünün veya hizmetin sağlanması noktasında ihtiyaç duyulan istihdam ve iş gücü olanakları gibi kavramlardaki sorular net bir şekilde cevaplandıktan sonra fizibilite raporlarının aşamaları daha sağlam bir şekilde ilerler. Fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir fizibilite raporu hazırlatmak için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Fizibilite Örnekleri

Fizibilite örnekleri, fizibilite raporunun hazırlanacağı şirket, kurum, kuruluş, işletme vb. Yerin niteliğine ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Fizibilite raporları bir işin başlamadan önce başlamaya hazır olup olmadığını bir kontrolü ve değerlendirmesi niteliğini taşımaktadır. Fizibilite raporlarında yer alan aşamalar takip edilerek işin uygulanabilirliği tespit edilir. Kelime anlamı da uygulanabilirlik olan fizibilitenin amacı eksiksiz, sorunsuz bir işin sunulmasıdır. Fizibilite raporları ile ilgili detaylı bilgi almak ve bir fizibilite raporu hazırlatmak için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Finansal Fizibilite Analizleri 4 Ana Unsur

Finansal fizibilite analizlerin 4 ana unsur şu şekilde sıralanabilir:

Sektör Araştırması

Teknik Araştırma, Yer Araştırması

Ekonomik (Mali) Araştırma

Teknolojik Araştırma

Hukuki Araştırma Süreçleri

Finansal Fizibilite Analizleri

Finansal fizibilite analizleri, fizibilitenin mali ve ekonomik koşullara uyum sağlayıp sağlamadığının bir kontrolü niteliğini taşır. Finansal fizibilite analizleri sayesinde fizibilite raporları kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir. Finansal fizibilite analizleri hakkında detaylı bilgi almak ve bir finansal fizibilite raporu hazırlatmak için uzman bir ekipten destek almak adına Investurco ile iletişime geçebilir ve web sitesindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim

Güven ve kalite anlayışıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı esas alan Investurco firmamızın hizmetlerini web sitemiz üzerinden inceleyebilir, merak ettiğiniz unsurlar hakkında web sitemizde yer alan “iletişim” sekmesinden irtibat numaralarını arayabilir veya mail adreslerinden iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz