Finans Danışmanlık

Finans Danışmanlık

Finans ve para yönetimi alanında bir uzman görüşüne ihtiyaç duyan kişiler finans danışmanlık hizmetine başvurmaktadır. Finans danışmanlığı kişi ya da kurumlara taşınır ya da taşınmaz sahip oldukları varlıkları piyasada en iyi değerlendirme şeklini sunmaktadır.

Finans Danışmanı Nedir?

Finans danışmanlığı sermaye yönetimi, hayat sigortası, bireysel emeklilik gibi konularda hizmet veren hizmettir. Peki, finans danışmanı nedir? Konusu maddi olan her türlü şeyle finans danışmanı ilgilenmektedir. Günümüzde özel sektörün gelişme sürecinin gün geçtikçe hızlanmasıyla insanlar daha fazla yatırım yapma isteği hissetmişlerdir. Değişen piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmek, sahip olduğu maddi kaynakları doğru şekilde kullanmak isteyen tüm bireyler bir finans danışmanı ile çalışarak finans danışmanlık hizmeti alabilirler.

Finans danışmanı olmak isteyen kişiler üniversitelerin 4 senelik bölümlerinden mezun olmalıdırlar. İktisat, işletme, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği, parabanka, ekonometri gibi bölümlerden mezun olan kişilerin bu alanda hizmet vermesi ise daha iyi olacaktır.

Finans Danışmanı Ne İş Yapar?

Finans danışmanlık hizmeti veren kişiler finans danışmanı olarak adlandırılır ve bireyin ekonomik durumunun analizini yapar. Aynı zamanda ekonomik kriz, maddi belirsizlik, döviz kuru gibi finansal alanları okur ve müşterisine bunları anlayabileceği bir şekilde aktarır. Finans danışmanı gelişmemiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerin hepsinde ihtiyaç duyulan bir meslek grubudur.

Bireysel finansal danışmanlık alanında faaliyet gösteren bu kişilere para uzmanı ya da hayat sigortası uzmanı da denmektedir. Finans danışmanlarının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Bilanço analizlerini denetlemek ve bilanço analizi hazırlamak
 • Müşterisine bireysel finansal hedefleri doğrultusunda finansal stratejiler üzerine rehberlik etmek
 • Bankalarla ilgili ilişkileri yönetmek
 • Müşterisine karşı karşıya olduğu avantaj ve dezavantajların detaylı analizini yapmak
 • Yeni yatırım fırsatları keşfederek bu alanları ve bu alanlarla alakalı farklı teklifleri müşterilere sunmak
 • Parasal konularda müşteriye değer katmak
 • Yeni pazar alanlarını sıkı bir şekilde takip ederek yeni girişim fırsatlarını kollamak
 • Danışmanlık hizmeti sunduğu kurumun portföy yönetim çalışmasını üstlenmek
 • Finansal piyasaların geleceğini analiz etmek ve bu analizleri rapor haline getirmek
 • Yatırıma ait ortamların fizibilite çalışmalarını yürütmek
 • Müşterinin taşınır ya da taşınmaz malları dâhil parayla alakalı tüm hareket ve işlemlerini denetlemek ve planlamak
 • Parasal konular, emeklilik ve hayat sigortası gibi alanlarda müşteriyi aydınlatmak

Finansal Danışmanlık Ankara

Özel sektör alanının oldukça genişlediği Ankara’da parayı nasıl yöneteceğini bilen biriyle çalışmak avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple Finansal danışmanlık Ankara için oldukça önemli bir alandır. Gelişen iş olanaklarından faydalanırken karından ödün vermek istemeyen kişiler bir finans danışmanıyla çalışmayı talep eder. Ankara’da bir finans danışmanıyla çalışmak için öncelikle iyi bir araştırma yapılmalıdır. Çünkü sahip olunan ekonomik güç, kötü bir finans danışmanlığıhizmetiyle kaybedilebilmektedir. Bir kişi ya da kurum tarafından finans danışmanlığı hizmeti talep edildiğinde mutlaka en iyi finansal danışmanlık şirketleri araştırılmalıdır. Alanında vasıfsız insanlar sahip olunan paranın kaybına sebep olabilir.

İletişim