KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

Piyasaya atılmak isteyen birçok insan için KOSGEB yeni girişimci desteği büyük bir fırsat niteliğindedir. Gerekli sermayesi olmayan fakat sektörde bir yenilik yaratacak fikir ve projelere KOSGEB destek sağlamaktadır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB girişimci desteğini anlayabilmek için KOSGEB kelimesinin açılımının bilinmesi faydalı olacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak faaliyet gösteren KOSGEB’in birincil amacı yeni girişimcileri desteklemek ve piyasayı canlı tutmaktır. Küçük işletmelere sahip pek çok kişi KOSGEB’ten destek almıştır. Ar-Ge destekleri, girişimcilik destekleri, seri üretimi güçlendirmeye yönelik destekler KOSGEB’in sağladığı desteklerin başında gelmektedir.

KOSGEB destekleri şu şekilde toplanabilir:

 1. Kobi Finansman Destekleri
 2. İşletme Büyüme, Geliştirme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 3. Laboratuvar Hizmetleri
 4. Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 5. Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB yeni girişimci desteği 2 farklı şekilde sunulmaktadır. Bunlar Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteğidir. KOSGEB girişimcilik desteklerinin temelinde yeni ve iyi bir fikri olan yatırımcılara destek olmak yatmaktadır. Aynı zamanda destekler sadece belirli sektörlere yönelik değil tüm sektörlere açıktır. Pazarda aktif faaliyet veren tüm sektörlere KOSGEB yeni girişimci desteği ile giriş sağlanabilir.

KOSGEB girişimcilik destekleri, yazılım, ticaret ve üretim gibi harcamaların %75 ila %90 arasında bir tutarı KOSGEB hibe desteği olarak alınabilir. Aynı zamanda KOSGEB başvuru sürecini de oldukça basit tutmuştur. Kimi KOBİ adayları için zorunlu eğitim süreci can sıkıcı olsa da esas olarak faydalı bir girişimcilik eğitimi sunan KOSGEB bu eğitimle girişimcilerin risklerini azaltmaya çalışmaktadır. Böylece hem verdiği destekle bir girişim işe dönüşmüş olacak hem de ekonomiye bir katkıda bulunmuş olacaktır.  Fakat KOSGEB bu desteği verdikten sonra girişimciye sırtını dönmemektedir. Verdiği paranın doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmektedir. Habersiz yapılan teftişler aracılığıyla kötü niyetli kişilerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Çünkü böyle bir durumda KOSGEB kendi maddi bütçesini düşünmek durumundadır.

KOSGEB Destek Şartları

2021 yılı itibariyle KOSGEB destek şartları yayınlanmış ve destek talep edecek kullanıcıların bu şartlara uyması talep edilmiştir. KOSGEB yeni girişimci desteği programından faydalanmak için:

 • Adına başvurulan şirketin en fazla 1 yıl içinde kurulmuş olması
 • Şirketin ortağı statüsünde olan kişilerden en az birinin KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimi almış ve tamamlamış olması
 • KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimi almış olan ortağın şirketin en az %50’sine sahip olması
 • Başvuran girişimcinin başvurduğu şirketin kuruluş tarihinden 3 sene öncesine gidildiğinde, destek programına başvurduğu tarihe kadar gerçek kişi statünde bir firmasının bulunmaması
 • Yine başvuran girişimcinin şirket kuruluş tarihiyle destek başvuru tarihi arasında tüzel kişiliğe haiz herhangi bir firma üzerinde % 30 ve daha fazla oranda ortaklığının bulunmaması
 • Girişimcinin destek sürecinde herhangi bir kurum, kuruluş ya da işletme üzerinde SGK hükümlerine bağlı olarak çalışmıyor olması

şartları sağlanıyor olmalıdır.

İletişim