KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB yeni girişimci desteği, yeni işletme kuracak olan kişilere yönelik geliştirilmiş bir hibe destek programıdır. Söz konusu hibe desteği ile işletmeler ilk açıldıkları dönemdeki kuruluş ve diğer giderlerine karşılık can suyu niteliğinde bir maddi destekle karşılaşırlar.

KOSGEB hibe destek kredisi ile ilgili yanlış bilinen birçok konu vardır. Öncelikle yeni işletme kuran herkese KOSGEB desteği verilmez. Bunun için belli aşamaları geçmek ve belli kriterlere sahip olmak gerekir. Öncelikle belirtmek isteriz ki KOSGEB, kadın ve erkek girişimcilere ayrı oranda destek verirler. Bu kapsamda kadın girişimciler, verilen desteğin % 90’ından, erkek girişimciler ise desteğin % 70’lik kısmından istifade edebilirler.  Yani KOSGEB’in resmi web sitesinde yer alan 65 bin TL’ye kadar olan hibe desteği erkek ve kadınlara bu oranlarda hesaplanarak verilmektedir.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Şartları

KOSGEB yeni girişimci desteği için yukarı da açıklandığı gibi bir kısım şartların sağlanmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu şartlardan ilki öncelikle KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik eğitim programına yeni girişimcilerin katılması gerekir. Bahse konu eğitim programının hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi, KOSGEB’in resmi web sitesinde yer almaktadır.

Söz konusu eğitimden başarı ile geçen girişimci adayları, KOSGEB destek hibesinden yararlanmak için ilk aşamayı atlatmış olurlar. Bundan sonraki tüm süreç e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Şu husus bilinmelidir ki KOSGEB kurulmamış işletmelere destek vermez. Bu nedenle KOSGEB yeni girişimci desteği hibe programından yararlanmak için öncelikle işletmenin kurulması gerekir. İşletmeniz için yaptığınız tüm harcamalar ve KOSGEB’in karşıladığı malzemelerin faturası da söz konusu kuruluş tarihinden sonra kesilmiş olmalıdır. E-devlet üzerinden fatura ve ödeme dekontları ile hibenin alınması için gerekli girişimde bulunulabilir.

KOSGEB Destekleri 2021

KOSGEB, 3 aşamada hibe desteğinde bulunur. Bunların ilki ilk kuruluş desteği, sonraki aşamada verilen performans destekleri ve son olarak da sertifika desteği verilir. İşletmenizin türüne göre verilen destek miktarı 65 bini bulmaktadır.

KOSGEB hibe desteği almaya hak kazanabilmek için sizden proje istenecektir. Hazırlayacağınız projede neden bu işi tercih ettiğiniz, rakiplerini analiz ettiniz mi? Gibi hususlara açıklık getirmeniz gerekir. KOSGEB, projenizi kabul ettikten sonra ise heyet huzurunda projenizi savunmanızı talep eder. Söz konusu mülakata girdikten sonra projenizle heyeti ikna ettikten sonra faturaları ibraz ederek hibe almak için girişimde bulunabilirsiniz.

KOSGEB Hibe Desteği

KOSGEB yeni girişimci desteği tamamen geri ödemesizdir. Bu nedenle birçok kişi söz konusu hibeyi almak için başvuru yapmaktadır. Fakat bir kısım girişimciler proje hazırlama aşamasını zaman alıcı ve zor olarak nitelendirerek söz konusu desteği almaktan vazgeçer. Oysa sistem son derece kolay yürümektedir. Biraz zaman ayırıp, daha önce KOSGEB desteğinden yararlanmış kişilerle görüşürseniz daha kolay hibe alacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.