Kadınlara İş Kurma Desteği

Kadınların girişimcilik becerilerini artırma kapsamında kadınlara iş kurma desteği programı geliştirilmiştir. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurulmuştur. Söz konusu kurum uzun yıllardır faaliyetine devam etmekte, zaman mevzuatında bir kısım değişiklikler olsa da girişimcilere desteğini sürdürmektedir.

Devletten Kadınlara Geri Ödemesiz Kredi & Kadınlara İş Kurma Desteği

KOSGEB destekleri kadınlara % 90, erkeklere ise % 70 oranında olmak üzere ödenir. Yani KOSGEB yönetmeliğinde belirtilen ücretlerin cinsiyete göre ödemesi, belirttiğimiz oranlarda yapılmaktadır. Söz konusu ödemenin tamamı geri ödemesizdir. Bu nedenle yeni işyeri açan birçok girişimci bu destekten yararlanmak için girişimde bulunmaktadır. Kadınlara yönelik destek oranlarına baktığınızda program daha çok kadınlara iş kurma desteği kapsamında değerlendirilir.

Kadın Girişimcilere Devlet Desteği 2021

KOSGEB destekleri 3 farklı kategoride değerlendirilir. Bunlardan ilki gerçek kişiler için 5 bin TL, sermaye şirketleri için 10 bin TL olmak üzere kuruluş desteğidir. İkinci destek, birinci ve ikinci performans dönemlerini kapsayan 35 ve 40 bin TL para desteğidir. Son olarak sertifika desteği kapsamında 5 bin TL’lik destek ile işletmelere para yardımında bulunulur.

KOSGEB Kadın Girişimci desteği 2021

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için bir kısım şartlara sahip olmak gerekir. Kadınlara iş kurma desteği kapsamında geliştirilen program, şartların sağlanması karşılığında uygulamaya alınır. KOSGEB şartları çok kapsamlı olsa da bir kısım temel şartları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle KOSGEB’den yararlanmak için T.C. vatandaşı olmak gerekir. Bunun haricinde işletmenizin kurulmuş, yani vergi levhanızın çıkmış olmasına da ihtiyaç vardır. Bu aşamadan sonra tüm işlemler e-devlet üzerinden yapılacak şekilde başvuru yapılabilir.

Kadınlara Hibe Desteği 2021 & Kadınlara İş Kurma Desteği

Kadınlara iş kurma desteği ile öncü bir kuruluş olan KOSGEB’den hibe alabilmek için yapacağınız başvuruya bir işletme projesi de eklemeniz gerekir. Hazırlayacağınız projede neden bu işi seçtiğiniz ve işin hedefleri ile ilgili bir kısım hususları belirtmeniz talep edilir. Projenizin kaynakların etkin kullanılması kapsamında uygun olduğu değerlendirilirse kuruluş desteği ile hibe kredisini almaya başlarsınız.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği 2021

KOSGEB desteğinden yararlanmak için öncelikle etkili bir proje oluşturmak ve KOSGEB tarafından yapılan mülakatta projenizi savunmanız gerekir. Gerekli kriterleri sağladığınız yönünde mülakat heyetinin olumlu görüşünü aldığınızda KOSGEB evraklarını e-devlet üzerinden sisteme yükleyerek desteği almaya başlayabilirsiniz.

KOSGEB girişimci desteğini almak için öncelikle makul bir proje ile KOSGEB heyetinin karşısına çıkmanız gerekir. Bunun yanında hibeyi alabilmeniz için herhangi bir vergi, SGK ya da Bağ-Kur borcunuzun da olmaması gerekir. Söz konusu borçların olması durumunda alacağınız hibe desteğinde bu borçlar düşülerek hibe bedeli hesabınıza yatırılır. KOSGEB hibesi, ilk faaliyete geçen işletmeler için bir can suyu niteliğindedir. Bu nedenle söz konusu hibe için talep oldukça fazladır.