Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olarak kullanılmaktadır. KOSGEB, Kosgeb destekleri adıyla

Daha Fazlası »
Engelli Dernekleri

Engelli Dernekleri

Bilindiği gibi doğum öncesi ya da doğumdan sonra farklı nedenlerden dolayı sosyal, psikolojik, zihinsel, bedensel ve sosyal yeteneklerde belli ölçülerde

Daha Fazlası »

Kadın Dernekleri

Son yıllarda sayısı her geçen gün artan kadın dernekleri, kadının toplum içerisinde bilinçli ve dayanışma içerisinde hareket etmesini desteklemektedir. Herhangi

Daha Fazlası »

Kadın Kooperatifleri

Kadın Kooperatifleri Kişilerin bir araya gelerek ortak ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için örgütlenmesine kooperatif denir.  Bu birlikler , insanların

Daha Fazlası »

Kadın Kooperatifleri

         Kadın Kooperatifleri, ortak ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişilerce kurulan örgütlenme biçimidir.  İnsanların ekonomik ve

Daha Fazlası »

Kadın Dernekleri

Kadın Dernekleri , kazanç paylaşma dışında herhangi bir ortak amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kişi topluluğudur. Dernekler, kar amacı güdemezler, maddi

Daha Fazlası »

Engelli Dernekleri

            Engelli Dernekleri ; Engelli birey, doğum öncesi ya da doğum sonrasında çeşitli sebepler ile psikolojik, sosyal, zihinsel, bedensel veya

Daha Fazlası »

ERASMUS+ PROGRAMLARI

ERASMUS+ PROGRAMLARI ; Erasmus + gençlik, spor, eğitim ve öğretim alanlarındaki  2014-2020 dönemi için AB tarafından hazırlanan bir programdır. Programın

Daha Fazlası »

Proje Teşvik

           Proje Teşvik ; KOSGEB nedir sorusuna, Kobilere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odalarına, vakıflara,

Daha Fazlası »
Hibe destek nedir

Hibe Destek Nedir

            Hibe destek nedir sorusuna “yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek” olarak cevap verebilmek mümkündür. İşini

Daha Fazlası »
PROJE HİBE

Proje Hibe

            Proje Hibe destek projeleri kapsamında desteklenen bölgesel kalkınma projelerinde, KOBİ’lere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili sivil inisiyatiflere,

Daha Fazlası »
Proje Teşvik

Proje Teşvik

         Proje Teşvik; Avrupa Birliği, mali iş birliği projesi kapsamında bölgesel kalkınma projelerine destek verilmektedir. KOBİ’ler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları,

Daha Fazlası »

TUBITAK

Sanayi sektörlerimizde faaliyet gösteren kurum ve firmalarımızın AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Yenilikçi ürünlerinin üretilmesi adına TUBITAK Program Çağrıları kapsamında uzman

Daha Fazlası »

ERASMUS +

Kamu kurum/kuruluşlarımız ve eğitim, spor, kültür alanlarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımız Erasmus+ programları kapsamında yer alan destek çağrılarına yönelik

Daha Fazlası »

KOSGEB AR-GE INOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE INOVASYON DESTEK PROGRAMI                                     750.000 TL’ye Kadar Destek Programın Amacı Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve

Daha Fazlası »