Raporlama ve Analiz Danışmanlığı

Raporlama ve Analiz Danışmanlığı

Kurumların olası risklere karşı hazırlıklı olması ve başarıya ulaşması, etkili bir Analiz ve Raporlama altyapısına sahip olmasına dayanmaktadır. Yönetimin sağlıklı kararlar alarak geleceği planlayabilmesi için gerekli tüm sosyal ve finansal analizleri yapabiliyor olması gereklidir.
INVESTURCO, sağlıklı ve doğru bir veri toplama yönetimi ile bunları derleyecek bir Analiz ve Raporlama sisteminin kurulması, amaca hizmet eden kolay anlaşılır finansal raporların oluşturulması ve en önemlisi geleceğe yönelik stratejiler ve karar alma süreçleri için gerekli altyapının oluşturulması konularında danışmanlık vermektedir.

Ekonomik ve sosyal konularda, veriye dayalı analiz ve raporlama çalışmalarımızla,   hedef ve strateji belirleme konusunda hizmetler veriyor, görülmeyeni görmenizi sağlıyoruz.

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz!

Tüm kurumların yalnızca yüzde 4’lük bölümü, doğru analiz ve değerlendirmelerle yönetiliyor.

Proje Danışmanlığı ; TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TKDK vb. ulusal, Avrupa Birliği (EU), Dünya Bankası, UNDP vb. uluslararası fonlar tarafından desteklenen, başta Arge ve girişimcilik tabanlı projeler olmak üzere tüm teknik, ekonomik, bölgesel ve/veya kırsal kalkınma ve sosyal proje süreçlerinde sizlere destek oluyoruz.

Ulusal ve uluslararası fonlar tarafından özellikle Ar-Ge projeleri yüksek oranda destek görmektedir. Söz konusu firmaların bu desteklerden yararlanabilmesi için niteliği yüksek Ar-Ge projesine sahip olması gerekmektedir.

Inves Turco proje uzmanları, firmaların Ar-Ge proje konusundaki fikirlerini, başvuru yapılacak kaynağın değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak analiz edip profesyonel destek sunmaktadır.

Diğer yandan, herhangi bir proje fikri olmayan şirketler için, teknik danışmanlar aracılığı ile ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri hazırlamaktadır.

TUBİTAK tarafından destekler (%60-%70) oranında , Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında uygun görülen firmalara sunulmaktadır. Proje danışmanlığı kapsamında, desteklerin firmalarımıza kullandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, bize başvuru yapan firmaların kaynak için gereken her türlü dosya hazırlığı, sunum faaliyetleri ve dosyalaması ile başvuru yürütme sürecindeki işlemleri İnves Turco proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Proje Danışmanlığı konusunda gerçekleştirilen faaliyetleri 2 başlıkta ele alacak olursak:

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje Dosyasının OluşturulmasıProje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin KurulmasıProje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin YönetilmesiProje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 • Dönem Raporlarının Oluşturulması
 • İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 • Mali Raporların Oluşturulması
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
 • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık

Bilimsel ve teknoloji alanında yararlı olabilecek her türlü proje için Avrupa Birliği tarafından destekleyici teşvikler verilmektedir. Ve bunun için ciddi bütçeler ayrılmıştır. Öncelikli desteklenecek projelerde arasında ise, teknolojik içeriğe sahip olanlar yer almaktadır. Teknolojinin hızla hayatımıza girmesi ile birlikte, bu alanda hazırlanacak ve yaşamı kolaylaştıracak her türlü proje ilgi çekici olacaktır.

Proje danışmanlığı konusunda uzmanlarımızdan, şirketler, kurum ve kuruluşlar, şirket ortakları, dernekler, vakıflar ve üniversiteler destek alabilmektedirler. Hatta bu kurumlarda Ar-Ge merkezi yok ise, danışman ataması gerçekleştirilerek, AR-GE projeleri üretme konusunda destek alabilmektedir. AR-GE proje geliştirmede, projenin hazırlanması, sunumu ve yönetimi gibi çalışmalar ile destek verilmektedir.

AR-GE ve diğer Proje Danışmanlığı konusunda sadece fikir üretmekle kalmayıp, aynı zamanda seri üretim, patent ve pazarlama alnında çalışmalar da gerekmektedir. Projelerin üretilmesinin ardından, TÜBİTAK ve diğer destek veren kurumlara teslim edilmektedir.

Proje danışmanlığı konusunda destek veren danışmanlar, projenin ifade edilişi ve projenin onaylanması aşamasında destek verebilecek uzman kişilerdir. Uzman kişiler ile alınan danışmanlık desteği sayesinde firmaların projelerinin onaylanma süreci hızlanmaktadır.İlgili Hizmetler

Birinci Sınıf Proje Danışmanı mı Arıyorsunuz?

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrim içi veya İnternet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir