Dünya Bankası

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası, ikinci dünya savaşı sonrası kurulmuş ülkeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılması için gelişmekte olan ülkeleri fonlayan bir bankadır. Dünya Bankası kredi vererek özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarından sosyal kalkınmaya kadar birçok projeye ya hibe ya da kredi verir.

Dünya Bankası Kredi Çeşitleri

Dünya Bankasının işlevleri yerelde bulunan bankalarla aynı işlevlerde değildir. Özellikle son dönemlerde doğrudan devlet politikalarını, altyapı projelerini ve ticari bankalar aracılığı ile yerel yönetim birimlerine destek sağlamaktadır. Fakat kalkınma ve sürdürülebilir ekonomiyi etkileyen birçok konu proje haline getirildiği takdirde Dünya Bankası kredi veya  hibe desteği almaktadır. Gençlerin geliştirilmesi, doğal kaynak yönetimi, iklim değişikliğine farkındalık gibi konular proje haline getirilip hibe almaya uygun olabilmektedir.

Küçük Hibeler Programı

Küçük Hibeler Programı sivil toplum kuruluşlarına hibe sağlamaktadır. Savunmasız ve toplumsal dışlanmaya maruz kalan kişilerin topluma adapte olmasını sağlayan aktiviteler adına fon desteği verilmektedir. Fon desteğinin asıl amacı kalkınmayı sağlamak ve toplumu eşitlikçi bir yapıya kavuşturmaktır. Dezavantajlı gruplarla çalışmaya odaklanan sivil toplum kuruluşları haricinde çok yönlü ve iki yönlü kuruluşlar, vakıflar ve özel sektör de bu fonlardan yararlanabilmektedir.

Dünya Bankası Yaratıcı Kalkınma Fikirleri

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri, Küçük Hibeler Programı gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyen bir başka destektir. Bu program tarafından kabulü gerçekleşen proje fikirleri başka bir kalkınma organı ortaklığı kurularak gerçekleşmektedir. Yenilikçi fikirlerin rekabet etmesi açısından açık ve şeffaf bir süreç halinde ilerleyen bir süreçtir. Yoksulluk ile mücadele ve kalkınma konuları başlıca hedeflerdendir.

Bölgesel Çevre Merkezi – Regional Environment Center (Rec)

Bölgesel Çevre Merkezi destekleri çevre koruması ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla mali destekleme programıdır. Yerel idareler, sivil toplum kuruluşları ve çevresel paydaşlarla beraber yürütülen çalışmalar desteklenmektedir. Türkiye’de farklı paydaşların ortak projeleri, faaliyet ve fikirleri finanse edilerek desteklenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin AB katılın sürecini hızlandırmak da amaçlanmaktadır. Başvuru kriterleri her çağrı döneminde değişiklik gösterebilmektedir.

Kadınlar İçin Küresel Fon

Kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten kadın örgütlerinin desteklendiği fon türüdür. Amerika Birleşik Devleti dışında yer alan kurumlar desteklenmektedir. Kadın eşitliği ve insan hakları konusunda etkinlik oluşturan projeler fon almaya hak kazanmaktadır.

İlgili Hizmetler

Birinci Sınıf Proje Danışmanı mı Arıyorsunuz?

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrim içi veya İnternet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.