Bakanlıklar

BAKANLIKLAR

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Destekleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Kalkınma plan ve programları doğrultusunda kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıya destekler vermektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak çalışan bakanlıktır. Buna yönelik olarak, sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlara, güvenli ve sürdürülebilir iş ve rekabet ortamı yaratmak, tüketici haklarının korunmasına yönelik desteklerle ileri teknoloji ve yenilikçiliğe dayalı ve yüksek katma değer yaratan bir üretim kültürü oluşturmaya hizmet etmek amacıyla çeşitli destekler vermektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden bir şirketin, pazar potansiyellerini realize ederek pazar paylarını arttırması ile ürünlerimizin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunacak şirket kurmaları, depo ve mağaza açmaları ve işletmelerinden doğacak giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanmasıdır.

İlgili Hizmetler

Birinci Sınıf Proje Danışmanı mı Arıyorsunuz?

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrim içi veya İnternet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir