Proje Danışmanlığı

Proje danışmanlığı

Proje Danışmanlığı ; Firmaların ulusal ve uluslar arası projelerinde, deneyimli ve profesyonel destek sağlayarak, projelerin uygulaması ve yönetilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yürütülen söz konusu proje danışmanlığı esnasında, tüm gelişmeler ve trendler dikkate alınarak izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TKDK vb. ulusal, Avrupa Birliği (EU), Dünya Bankası, UNDP vb. uluslararası fonlar tarafından desteklenen, başta Arge ve girişimcilik tabanlı projeler olmak üzere her türlü proje konusunda uzman danışmanlık hizmeti verilmektedir.

AR-GE projelerinde firmaların destekten yararlanabilmesi adına, varolan projeye desteğin yanında, fikri olmayan şirketler adına, teknik danışmanlar aracılığı ile proje danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Proje Danışmanlığı Görev ve İşlem Basamakları

Proje danışmanı projede yer alan  iş paketlerinin uygulama süreçlerinde, aksama olmadan istenen hedeflere ulaşmada rehberlik yapar.

Ortaya çıkması muhtemel olumsuz durumları önceden tahmin edip, projede geri dönüşleri onaylayarak zaman kaybına mahal vermez

Proje uygulama ve yönetiminde olayın gidişatına hakim olduğu için, proje ekibini yönlendirmek

Projenin en iyi şekilde uygulanması ile ilgili, personel çalıştırılması ,diğer kurumlarla ilişkiler , sigorta işlemleri, eğitim mevzuatları, mal ve hizmet alımlarında yasal prosedürler, tanıtım ve görünürlük kuralları, projenin sürdürülebilirliği vb. teknik ve mali konularda proje ekibinidestekler

Söz konusu meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek, uygulanması vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Proje Danışmanlığı Eğitimi

Proje danışmanlığı eğitimi sırasında, meslek ya da alan sınırlaması bulunmamaktadır. En az lise eğitimi alan her birey bu danışmanlık eğitimine katılabilmektedir. Lise, üniversite mezunları, akademisyenler, doktorlar, mühendisler ve diğer branş alanlarından herkesin katılabileceği bir eğitim sertifika programıdır.

Uzaktan eğitim şekilinde verilen Proje Danışmanlığıı Eğitimini tamamlayan bir katılımcı sınavlarda başarılı olması halinde başarı belgesini almaya hak kazanmaktadır. TÜBİTAK tarafından ve uluslar arası düzeyde hazırlanan yarışmalara katılım sağlayacak öğrencilere danışmanlık yapacak olan kişiler bu eğitime katılmaktadırlar.

Kurumsal kapasiteyi artırmak isteyen firma ya da şirketler için, projelerini hayata geçirmek ve hibe almak isteyen kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek isteyenler için Proje Danışmanlık Eğitimi verilmektedir.

Proje Danışmanı Kimdir?

Proje danışmanı, son yıllarda firmaların en büyük destekçisi olmakla birlikte, firmaların tasarladığı proje sürecinde projeyi yönetme ve uygulama konusunda tam destek sağlayan, işi yürüten uzman kişiye verilen isimdir. Proje danışmanı hedefleri ve yönetimi en iyi şekilde geliştirmek için çalışırlar.

Bir diğer tanım ile açıklayacak olursak, proje hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek adına, proje yönetim ve uygulama ekibine sürecin tamamında destek veren, uygulama ve yönetim konusunda tecrübeli eğitimli kişilerdir.

Proje danışmanı olmak için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar zorlayıcı olmayıp, oldukça basittir:

 • Özel kurumların eğitim programlarına katılıp Proje Danışmanı Sertifikası’na sahip olmak,
 • Lise ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Proje Uzmanı Nedir?

Firmaların hazırladıkları projeleri tüm süreç boyunca yöneten ve uygulayan, bu konuda eğitim almış profesyonel kişilere Proje Uzmanı denir. Proje uygulama konusunda tecrübeye sahip olanbu proje uzmanının görev ve sorumlulukları vardır.

        Proje uzmanının görevlerine göz atacak olursak:

 • Proje yazım, yönetim ve raporlaması yapmak.
 • Bir takım kaynaklara başvurarak riskleri yönetmek,
 • Projelere çözüm bulmak ve belirlenen fırsatları değerlendirmek,
 • Tanımlanan kapsama uygun hedefler ve amaçlar doğrultusunda özgün bir plan oluşturmak,
 • Toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulunduran çalışmalar yapmak,
 • Firmanın amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Kendi oluşturduğu ya da daha önceden oluşan bir planı başlatmak, yürütmek ve kontrol etmek,
 • Kurumsal organizasyonu ve finansal kapasiteyi arttırmak,
 • Firmanın genel giderlerini karşılayacak kaynak oluşturmak,

Proje Danışmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Proje danışmanı maaşları, aldıkları pozisyon ve çalışma sürecindeki kariyerleri ilerledikçe aldıkları pozisyonlara göre değişiklik göstermektedir. Proje danışmanları sorun çözme ve değer yaratma, büyümeyi en üst düzeye çıkararak iş performansını geliştirme konusunda firma ve şirketlerin en büyük destekçisi konumundadır.

Proje danışmanları sorumluluğunu aldığı şirketin stratejisi, yönetimi ve yapısı ile ilgilenirler. Firma için proje seçeneklerini belirleyip, değişiklik önerileri getirmenin yanı sıra çözümleri uygulayarak da ek kaynaklar konusunda tavsiye verirler.

Proje danışmanı olarak çalışmak uzun süreli çalışma ve mesai gerektirebilmektedir. Bu kapsamda aldıkları maaşlar da farklılık gösterir.

Küçük proje danışmanlar için başlangıç ​​maaşları büyük firmalar ile 25.000 – 30.000 TL arasında olabilir. Bunun yanında, daha küçük danışmanlıklar için daha düşük ücret seviyeleri mümkündür ve maaşlar danışmanın görevinin  türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterir.

Tecrübeli olan ve 3-5 yıllık bir proje danışmanı, 50.000 TL’ye kadar kazanması mümkün.

Üst düzey düzeyde hizmet veren, önemli deneyime sahip, 125.000 TL’ye kadar kazanmak mümkün. Bu durum, özellikle kar payı ve performans bonusu planları olduğunda geçerlidir.

Diğer avantajlar arasında araç ödenekleri, özel sağlık sigortası, emeklilik planları, hayat sigortası, tesis içi spor salonları, çocuk bakımı kuponları ve faizsiz sezonluk bilet kredileri sayılabilir.

Danışman projesi nedir?

Son yıllarda ülkemizde hızlı bir şekilde artış gösteren proje danışmanlığı, kuruluş ve işletmelerin markalaşma yönünde aldıkları profesyonel desteklerden oluşmaktadır. Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi ya da kişiler tarafından, edindikleri bilgi ve becerileri uygun şekilde aktarmaları danışmanlık projeleri kapsamındadır. Danışman projesi, hizmet verdiği firmaların ya da kuruluştan daha farklı düşünebilme, yenilikçi olarak birşeyler katabilme performansına sahiptirler.

Proje Danışmanlığı Semineri

İlgi : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 08.01.2020 tarihli ve  43501582- 774.01.01-E.419021 sayılı yazıları               Millî Eğitim Bakanlığınca, TÜBİTAK işbirliğinde, öğrenci ve öğretmenlerin proje hazırlama becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeyi ve proje yarışmalarına katılacak resmi ortaöğretim kurumları öğrencilerinin bu yarışmalara hazırlanmasını sağlayacak resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin danışman öğretmen olarak yetiştirilmesini amaçlayan Proje Danışmanlığı Eğitici Eğitimi çalışmaları Bakanlığımız  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme  Genel Müdürlüğünce  yürütülmektedir.  Bu kapsamda; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 16-25 Mart 2020  tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemi ile “Proje Danışmanlığı Semineri” düzenlenecek olup;  bu eğitimi alan öğretmenlere Proje Danışmanlığı Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlayan eğiticiler tarafından eğitimin devamı niteliğinde yüz yüze mahalli olarak 06-10 Nisan 2020 tarihlerinde    “Proje Danışmanlığı Semineri II” eğitimi yapılacaktır. Söz konusu kursun merkezi  uzaktan eğitiminin faaliyet kodu 202000060 olup; ortaöğretim matematik öğretmenleri sistem üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

Proje Danışmanlığı Kursu MEB

Proje Danışmanlığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan kurslar kapsamında bu yıl yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Proje danışmanlığı kursu için eğitmenler  tarafından eğitimin devamı niteliğinde yüz yüze mahalli olarak 06-10 Nisan 2020 tarihlerinde    “Proje Danışmanlığı Semineri II” eğitimi yapılacaktır.

Proje Danışmanı İngilizce

Proje danışmanı işletmelerin genel çalışma prensiplerine uygun şekilde , teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri harmanlayarak hareket eder. Bunu yaparken sadece kendi dili ile hizmet etmek yerine, yabancı dil biliyor olması, uluslararası platformda daha kapsamlı çalışmalara ve başarılara imza atacaktır. Proje Danışmanı İngilizce biliyor olması, özellikle büyük firmaların uluslararası projelerinde daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Proje Danışmanı yabancı dil avantajı ile, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine en etkili danışmanlık hizmeti sunacaktır.

İlgili Hizmetler

Birinci Sınıf Proje Danışmanı mı Arıyorsunuz?

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrim içi veya İnternet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeleri aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü sık sık çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekecektir.

Satın aldığınız herhangi bir finansal ürünle, saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilmeniz önemlidir, çünkü genellikle çevrimiçi veya internet üzerinden hassas bilgiler vermeniz gerekir. saygın bir şirketten en iyi tavsiyeyi aldığınızı bilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir