Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Nedir?

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı, kısaltılmış haliyle KKYDP adıyla bilinmektedir. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı; kırsal alandaki sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması adına, gerçek ve tüzel kişilerin öz sermayeye dayanan ekonomik faaliyetlerine ilişkin yatırımlarının teşvik edilmesi maksadıyla hibe desteği verilmesini sağlayan bir kırsal kalkınma programı olup T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanmaktadır. Bu anlamda, tarımsal faaliyetler adına geliştirilmiş olan yeni teknoloji aletleri ve araçlarının üreticilerce kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle, daha kaliteli nitelikte ve pazar isteklerine en uygun üretimin sağlanması, zor koşullarda ve bedeni ile çalışan üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle uluslar arası anlamda rekabet edebilir seviyeye getirilmesi adına yapılmakta olan yatırımlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, KKYDP Destek ve KKYDP Hibe programından yararlanabilmek adına il bazlı bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla belirlenen şartların taşınması ve KKYDP Proje konuları kapsamında olunması halinde 81 ilin tümünde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programından faydalanmak mümkündür.

            Kırsal kalkınma projeleri kapsamında amaçlanan pek çok hedef bulunmaktadır. Bunlar; kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi ve alternatif kaynakların oluşturulması, tarıma dayalı sanayi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi adına küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarım pazarında altyapının geliştirilmesi, gıda güvenliği konusunun güçlendirilmesi, halihazırda yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlarıdır.

KKYDP Danışmanlık hususunda oldukça dikkat edilmesi gereken bir programdır. Programdan faydalanabilmek adına nereye başvurulması, hangi evrakların hazırlanması veya hangi şartların taşınması gerektiği gibi hususları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip danışmanlık ekibiyle çalışılmasında fayda bulunmaktadır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında desteklenen proje konuları; bitkisel ürünlerin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, su ürünlerinin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, çelik silo, soğuk hava deposu, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, ağıl – ahır gibi tarımsal üretime yönelik yeni yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, kırsal turizm yatırımları, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, el sanatları ve katma değer ürünlerdir.

Paylaş:

Son Yazılar

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” anlayışıyla sunulmaktadır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri, pazar araştırmalarını bireysel veya kurumsal müşterileri için gerçekleştirerek onlara en uygun planlama stratejileri oluşturmaktadır. Pazar araştırması genel

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu, KOSGEB tarafından girişimcilere girişimlerine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından girişimci ve işletmelere sağlanmakta olan destekler

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği, KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından e-ticaret işletmelerine sunulmakta olan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir