Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Nedir?

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı, kısaltılmış haliyle KKYDP adıyla bilinmektedir. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı; kırsal alandaki sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması adına, gerçek ve tüzel kişilerin öz sermayeye dayanan ekonomik faaliyetlerine ilişkin yatırımlarının teşvik edilmesi maksadıyla hibe desteği verilmesini sağlayan bir kırsal kalkınma programı olup T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanmaktadır. Bu anlamda, tarımsal faaliyetler adına geliştirilmiş olan yeni teknoloji aletleri ve araçlarının üreticilerce kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle, daha kaliteli nitelikte ve pazar isteklerine en uygun üretimin sağlanması, zor koşullarda ve bedeni ile çalışan üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle uluslar arası anlamda rekabet edebilir seviyeye getirilmesi adına yapılmakta olan yatırımlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, KKYDP Destek ve KKYDP Hibe programından yararlanabilmek adına il bazlı bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla belirlenen şartların taşınması ve KKYDP Proje konuları kapsamında olunması halinde 81 ilin tümünde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programından faydalanmak mümkündür.

            Kırsal kalkınma projeleri kapsamında amaçlanan pek çok hedef bulunmaktadır. Bunlar; kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi ve alternatif kaynakların oluşturulması, tarıma dayalı sanayi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi adına küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarım pazarında altyapının geliştirilmesi, gıda güvenliği konusunun güçlendirilmesi, halihazırda yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlarıdır.

KKYDP Danışmanlık hususunda oldukça dikkat edilmesi gereken bir programdır. Programdan faydalanabilmek adına nereye başvurulması, hangi evrakların hazırlanması veya hangi şartların taşınması gerektiği gibi hususları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip danışmanlık ekibiyle çalışılmasında fayda bulunmaktadır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında desteklenen proje konuları; bitkisel ürünlerin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, su ürünlerinin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, çelik silo, soğuk hava deposu, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi – paketlenmesi – depolanması, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, ağıl – ahır gibi tarımsal üretime yönelik yeni yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, kırsal turizm yatırımları, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, el sanatları ve katma değer ürünlerdir.

Paylaş:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Son Yazılar

Teknolojik yatırım

Teknolojik Yatırım

Teknolojik yatırım, gelişen ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilecek gelecek vaat eden ve sürdürülebilir teknolojilerin güncellenerek bugünlere ulaşmasını kapsar. Teknolojinin

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, insanlara yararlı ve gerekli bilgilerin sunulması noktasında bazı bilgi, yetenek, araç, ekipman ve tekniklerin kullanılmasını ifade eden kavramdır.

dış ticaret danışmanlık

Dış Ticaret Danışmanlık

Dış ticaret danışmanlık, firmaların yurtdışında gösterdiği faaliyetlere danışmanlık yapmaktadır. Dış ticaret, işletme ve kurumların uluslararası pazarlarda boy göstermelerine verilen isimdir.

Erasmus Projeleri

Erasmus Projeleri

Erasmus programı sayesinde öğrenciler yurt dışına çıkabilmektedir. Erasmus programı lisans, yüksek lisans, doktora, master öğrencilerine verilmektedir. Yurtdışında verilen bu program

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.