Kırsal Kalkınma Hibeleri 2020

Kırsal Kalkınma Hibeleri 2020

Kırsal Kalkınma Hibeleri

Kırsal Kalkınma Hibeleri 2020 ; Türkiye’de yer alan tüm iller için geçerli olan kırsal ve tarımsal yatırım geri ödememek üzere hibe olarak verilmektedir. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından verilen hibeler sayesinde, tarım konusunda vatandaşların desteklenmesi adına önemli adımlar atılmaktadır.

Firmamızda yer alan uzman kadromuz eşliğinde, tarımsal yatırımlarınızın her aşamasını planlayarak, doğru adımlar atmanızı sağlıyoruz.

Ülkemizde tarım işletmelerinin pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek adına, faaliyet konuları ile ilgili uygulanacak projeler için, kamu kurumları tarafından finansman desteği verilmektedir.  Tarımsal pazarlama kanallarında, bu hibelerin karşılıksız veriliyor olması ve yatırımlara yüksek oranda katkı sağlanması nedeni ile fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu hibeler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  ve Kalkınma Ajansları tarafından verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Nedir?

Kırsal bölgeleri kalkındırmayı hedefleyen destek programına Kırsal Kalkınma Desteği denir. Söz konusu bölgeyi kalkındıracak, istihdam sağlayacak, bilinirliğini artırıp, üretime katkıda bulunacak projeler, kırsal kalkınma programlarının amaçları arasında yer alır.

Girişimcilerin alacakları destek oranları, yapacakları yatırımın büyüklüğüne göre değişir. Minimum %40 , maksimum %70 e kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Yatırım yapmadan önce, uzman ekibimiz aracılığı ile mutlaka analiz ve fizibilite çalışması yapmanızı sağlıyoruz.

Kırsal kalkınma desteği kapsamında, çiftçiler için traktör, gübre, mazot, veterinerlik gibi geniş kapsamlı yardım sağlanmaktadır. Bunun yanında uygun olan çiftçiler için sübvansiyonel kredi desteği sağlanmaktadır. Diğer yandan badem, ceviz, arıcılık, su ürünler, seracılık, bitkisel ürünler alanında özel hibe desteği sağlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Hibeleri Desteklerin Kapsadığı Konular (Tedbirler)

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi- Pazarlanması
 • Et Ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
 • Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Paketlenmesi
 • Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi Ve Paketlenmesi
 • Zanaatkarlık Ve Yerel Ürün İşletmeleri
 • Kırsal Turizm
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 • Makine Parkları
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Kırsal Kalkınma Hibeleri Kimler Yararlanabilir ?

Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;

 • Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
 • Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

Kırsal Kalkınma Hibeleri Genel Uygunluk Kriterleri

 • Kırsal Kalkınma Hibeleri Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir.
 • Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İlgili ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini doğrulamak için kullanacaktır.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

Devlet desteklerinden faydalanabilmek için, öncelikle söz konusu işletmenizin ya da projenizin ‘’Hibe Analizini’’ yaptırmanız gerekmektedir. Bu konuda uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize en kapsamlı şekilde danışmanlık ve desteklerimiz devam etmektedir.

Kırsal Kalkınma Hibeleri Hayvancılık Hibe Destekleri

Türkiye’de büyükbaş etçil veya sütçü üzerine yatırım yapmak isteyenler ile küçükbaş koyun, kuzu veya kanatlı hayvan işletmelerini revize etmek ve ekipman alınması için hibe desteği talebi olanlar için 2020  yılı için TKDK sağlanmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak bilinen bu birim → IPARD ←projesi kapsamında 2020 yılı dahil olmak üzere bir çok alanda çiftçilere hibe imkanları sağlamaktadır. Bu kurum çiftçilerin istenilen şartları sağlanması durumda ve hazırlanan projenin de kabul görmesi ile birlikte %50 ile %70 oranları arasında devlet hibe olanakları sağlar. Bu kapsamda, çiftçilerimizin hazırlayacağı projelerde, her aşamada yanında olarak, uzman destek ile hibe almalarına yardımcı oluyoruz. Hibe desteği alabilmek için projelerde gerekli olan şartları sağlayan ve danışmanlık hizmeti veren uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

TKDK Desteklerine Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

TKDK  desteklerine başvuru yapmanız için gerekli olan yol haritası, hemen hemen hepsi için aynıdır. Başvuru adımlarını sırası ile açıklayacak olursak, alanında uzman danışmanlarımız aracılığı ile aşağıdaki gibi işler;

 1. Başvuru ilanını gördüğünüz de çağrı rehberini ve ilanını bilgisayarınıza indirdiniz, şartları detaylı bir şekilde lütfen incelenir.
 2. Yatırım yapılması düşünülen şehir için, uygulaması düşünülen yatırım konusunun desteklenen sektörlerde olduğundan emin olunur.
 3. Makine veya ekipman alımları için istenilen TKDK formatın da teknik projeyi hazırlamanız istenir.
 4. İhtiyaç duyulan makine ve ekipman alımları için teklif alma kuralları çerçevesinde teklife çıkılır . bu konuda gerekli bilgilendirme yapılarak destek sağlanır.
 5. Uygun iş planını bilgisayar üzerine indirilerek, projenize uygun şekilde doldurmanız sağlanır.
 6. İnşaat işleri için projeler, bina bazında bayındırlık poz numaraları metralajları ile birlikte hazırlanmanız için gerekli bilgilendirme yapılır.
 7. Word formatında yer alan taahhütname ve diğer başvuru formalarını bilgisayar üzerine indirilerek, başvuru kılavuzuna uygun olarak doldurmanız sağlanır.
 8. Örnek başvuru formunu ve doldurma kılavuzuna uygun olarak, resmi belgelerinizin hazırlanması sağlanır.
 9. Windows ofis programı olan word veya excel formatındaki teknik şartnameler ve keşif özellikleriniz sisteme yüklenir.
 10. Başvuru formu ve harcamaları, mevcut varlıklar listesini web ortamında İnternet olarak doldurmanız sağlanır.
 11. Başvuru, harcama ve varlık tablosunun çıktısını sistemden alarak tarafınıza iletilir.
 12. Başvuru formu ve ekleriniz, iş planı ve teknik projeden oluşan dosyanızı 12 bölüme uygun şekilde oluşturulur.
 13. Başvuru için hazırladığınız paketi bir orijinal bir yedek olacak şekilde hafıza kartına eklenir.

tüm bu işlemleri adımlar halinde gerçekleştirdikten sonra TKDK kurumuna şahsen veya sizlere danışmanlık yapan uzmanlarımız olan, resmi temsilciniz tarafından iletilir.

Paylaş:

Son Yazılar

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” anlayışıyla sunulmaktadır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri, pazar araştırmalarını bireysel veya kurumsal müşterileri için gerçekleştirerek onlara en uygun planlama stratejileri oluşturmaktadır. Pazar araştırması genel

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu, KOSGEB tarafından girişimcilere girişimlerine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından girişimci ve işletmelere sağlanmakta olan destekler

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği, KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından e-ticaret işletmelerine sunulmakta olan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir