İpard Başvuru Şartları

İpard Başvuru Şartları

İpard Başvuru Şartları Danışmanı belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. IPARD Proje Danışmanı belge süresinin bitiminden sonra yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak yeniden belgelendirme geçişini sağlayamaması durumunda tüm haklarını kaybeder. Aday yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır.

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli Proje Danışmanının sorumluluğundadır.

Yeniden Belgelendirme:

IPARD Proje Danışmanı kategorisinde tekrar belgelendirme amacıyla TSE-PBM’ye başvuran belgeli/  belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda asgari 2 günlük (Mevzuat ve Standart Eğitimi), belge yenileme eğitimine katılmalıdırlar.

TKDK 2022 destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır.

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar

4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları;

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL‘dir.

– Hibeye esas proje tutarının %50‘sine hibe yoluyla destek verilecektir.,

Ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak uygun ve çekici habitatlar ve ortamlar olarak korunmasına büyük önem vermektedir. Kırsal kalkınma, kırsal alanlarda yaşam koşullarının sürdürülebilir iyileştirilmesi anlamına gelir; köylerin, peyzajların ve bölgelerin güçlendirilmesi anlamına gelir, çevre ve doğanın korunmasının teşvik edilmesi ve tarım ve ormancılığın desteklenmesi anlamına gelir.

Kırsal Kalkınma Tarım Fonu Avrupa’daki kırsal kalkınma politikasının finansal ve kavramsal temelini oluşturmaktadır. Almanya’daki federal eyaletler, amaçlarını ve önlemlerini ilgili programlar aracılığıyla uygular.bu önlemleri, en azından Federal Kırsal Kalkınma Planı yoluyla desteklemektedir.

Yukarıdakilerin ışığında ve yıllardır, BLE de kırsal kalkınmayı aktif olarak desteklemektedir. Sayesinde   ve   hedefleri ve hem ulusal hem de AB seviyesinde kırsal kalkınma politikasının amaçları, uygulamaya ve daha da geliştirilmektedir.

Ulusal Kırsal Destek Birimi, Kırsal Alanlar Ağı’nı oluşturan ortakların merkezini oluşturmakta ve kırsal alanları şekillendiren aktörleri bir araya getirmekte, kırsal kalkınma ile ilgili önemli konuları anlaşılır kılmakta ve çeşitli aktörleri kapsamlı bir şekilde bilgilendirmektedir. Ulusal Kırsal Destek Birimi de Ağının bir parçasıdır.

Her iki birimin görevleri birbirini tamamlar ve diğerlerinin yanı sıra şunları içerir:

  • Federal Kırsal Kalkınma Planı kapsamındaki projelerin uygulanmasına yönelik proje yönetimi;
  • ulusal düzeyde yarışmaların entegrasyonu, tanıtımı ve desteklenmesi;
  • bilgilendirmek, iletişim kurmak, tartışmak ve tavsiyelerde bulunmak için kırsal kalkınmaya dahil olan aktörler arasında ağ oluşturma, yani işbirliği projeleri hazırlamak;
  • Bilgi ve bilgi yönetimi.

ipard başvuru şartları

Eğitim ve Sınav Katılımcı Şartları:

Katılımcıların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Eğitim Ücreti: 700,00 TL +KDV

Sınav Ve Sertifika Ücreti: 200,00 TL + KDV

TOPLAM EĞİTİM VE SINAV ÜCRETİ:  900 TL + %18 KDV = 1.062,00 TL

İsteğe bağlı IPARD Proje Danışmanlığı kartı 100 TL + %18 KDV 

TKDK hibe şartları

A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler

TKDK 2022 Başvuru tarihleri

Başvurular 21.01.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

 İletişim

. Daha fazla bilgi ve danışmanlık almak için bizimle iletişime geçin

Paylaş:

Son Yazılar

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” anlayışıyla sunulmaktadır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri, pazar araştırmalarını bireysel veya kurumsal müşterileri için gerçekleştirerek onlara en uygun planlama stratejileri oluşturmaktadır. Pazar araştırması genel

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu, KOSGEB tarafından girişimcilere girişimlerine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından girişimci ve işletmelere sağlanmakta olan destekler

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği, KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından e-ticaret işletmelerine sunulmakta olan