Girişimcilik Fizibilite Örnekleri

Girişimcilik Fizibilite Örnekleri

Girişimcilik Fizibilite Örnekleri  ne demektir? Fizibilite çalışması; bir girişim, veya proje yapmaya karar verme süreci boyunca hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirme yapılmasıdır. Olası problemler ve tehditler araştırılarak yatırımın istenilen hedefe ulaşıp ulaşamayacağı, kar getirip getirmeyeceği öngörülmeye çalışılır.

Fizibilite Çalışması Nedir ?

Herhangi bir sektörde kendi işyerinizi kurmak istiyorsunuz bir bütçeniz ve bir fikriniz var fakat yanlış adımlar sizi başladığınız yere geri getirir önemli olan doğru bir şekilde adım atıp kurallara uyarak hareket etmektir  tam da bu noktada başladığınız yere geri dönememek için bir fizibilite raporuna ihtiyacınız vardır fizibilite raporu sizin ve işinizin ne kadar verimli olacağını konu başlıklarıyla özetler rakiplerinizi, sermayenizi, harcamalarınızı projenin arka yüzünde ne kadar ileri ne kadar geridesiniz nereye varabilirsiniz kısacası fizibilite raporu olmadan bir proje fikri önemiz kalmaktadır projenizin temelleri ne kadar sağlam olursa katları da  bi o kadar sağlam olur

Girişimcilik Fizibilite  Raporu Nedir

Fizibilite raporu, iş sorununa veya fırsatına yönelik olası çözümleri değerlendiren ve bunlardan hangisinin daha fazla analiz için uygun olduğunu belirleyen bir belgedir.

 Girişimcilik Fizibilite Örnekleri Fizibilite raporunun amacı, proje parametrelerini sunmak ve tanımlanan problem, ihtiyaç veya fırsata yönelik olası çözümleri tanımlamaktır. Çeşitli potansiyel çözümler üzerinde beyin fırtınası yapan proje ekibi, proje liderinin onaylayan otoriteye uygulanması gereken tüm uygulanabilir potansiyel çözümleri önermesine izin vermek için çok yüksek düzeyde maliyet bilgileri de dahil olmak üzere yeterli ayrıntı sağlayarak bu potansiyel çözümlerin her biri üzerinde genişler. sonraki aşamada daha fazla analiz edilecektir (İş Durumu)  Proje kısıtlamaları ve harcama sınırlamaları, uygulanabilirliği belirleyecek çeşitli faktörler arasındadır.

PROJENİN ARKA PLANI . Sosyo-Ekonomik Durum (Genel, Sektörel ve/veya Bölgesel) b. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar c. Yasal Mevzuat d. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, Plan ve Programlar) Uygunluğu e. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi f. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı g. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Ekonomik Fizibilite Nedir?

PAZAR ANALİZİ a. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Pazar Araştırması ve Analizi b. Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları c. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini d. Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu (Hedef ve Stratejiler) ve Talep Tahminleri ile İlişkisi e. Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları

PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI a. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler b. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (Hammadde Kaynaklarına Erişilebilirlik, Ulaşım ve Haberleşme Sistemi, Su-Elektrik-Doğal Gaz Aylık Giderler, Arazi Kullanımı, Yan Sanayi, Dağıtım ve Pazarlama Olanakları vb.) c. Çevresel Etkilere İlişkin Değerlendirme d. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli) e. Yatırım yerinde üretime engel teşkil edecek bir durumun olmadığını ve bir yapılaşmanın mevcut olduğunu gösteren belgeler eklenecektir

Fizibilite Raporu Örneği Kosgeb

 • Ekonomik Analiz
  1. Ekonomik Maliyetler
  1. Ekonomik Faydalar
  1. Maliyet Etkinlik Analizi  (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım maliyeti)
  1. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (İhracat, istihdam, katma değer, vb. etkisi)
  1. Yatırımın Geri Dönüş Süresi
 1. Risk Analizi
  • Beklenmeyen durumlara karşı alınacak önlemler
Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizini Yapınız. (Yatırıma konu ürünün üretilmesi ve ticarileştirilmesi aşamalarını dikkate alınız)
Güçlü YönlerZayıf Yönler
                            
FırsatlarTehditler
                            

İletişim

Daha fazla bilgi ve danışmanlık almak için bizimle iletişime geçin

Paylaş:

Son Yazılar

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri

Tarım Hibeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” anlayışıyla sunulmaktadır. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri

Pazar Araştırma Şirketleri, pazar araştırmalarını bireysel veya kurumsal müşterileri için gerçekleştirerek onlara en uygun planlama stratejileri oluşturmaktadır. Pazar araştırması genel

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu

KOSGEB Kredi Başvurusu, KOSGEB tarafından girişimcilere girişimlerine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından girişimci ve işletmelere sağlanmakta olan destekler

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği

KOSGEB E-Ticaret Desteği, KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından e-ticaret işletmelerine sunulmakta olan