О НАС

«Знание не является экономическим ресурсом само по себе. Знание не может быть куплено или продано; только те, которые созданы со знанием, могут быть куплены и проданы»

-П. Друкер

INVESTURCO

Объединенная компания по проектам, обучению, консультированию, инвестициям и передаче технологий была создана и построена с целью:

  • Улучшение и распространение предпринимательской культуры на основе исследований и разработок (НИОКР) по всей стране,
  • Обеспечение планирования и координации проектов предприятий и НИОКР, финансируемых из национальных и международных источников финансирования,
  • Предоставление технической, юридической и административной поддержки инвесторам и исследователям во время применения грантовых программ и исполнительных процессов,
  • Обеспечение улучшения, планирования и реализации прикладных исследовательских проектов путем установления контактов с государственными учреждениями, университетами, бизнесом и промышленностью в рамках сотрудничества между государственным университетом и промышленностью (KUSI),
  • Принятие необходимых шагов для преобразования результатов проектов в аспекты, создающие добавленную стоимость,
  • Предоставление профессионалам из государственного и частного секторов не только информации, но и мотивации посредством обучения и мероприятий, которые должным образом разработаны в соответствии с тенденциями дня,
  • Предоставление применимых решений проблем, возникающих в процессе юридического и финансового управления акционерами,
  • Предложение технико-экономических обоснований инвестиционных проектов,
  • Предоставление дорожной карты менеджерам путем проведения практического анализа на отраслевом, институционных уровнях и т. д.

 

Связанные люди

Познакомьтесь с нашими экспертами

Prof. Dr. Güven YALÇINTAŞ

Av. Mehmet Hamdi BEREKET

Metin SAĞSAK

О компании

Наши великие клиенты

Наши партнеры по решениям

Записаться на прием сейчас!

+90 312 443 30 00

Dr. Alper Ünler, 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1994 yılında Kara Karp Okulu’ndan “Sistem Mühendisi” olarak mezun olmuştur.

1999 Yılında Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Yüksek Lisans mezuniyetiyle “Yüksek Mühendis”, 2000 yılında ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden “Bilgi Sistemleri Uzmanlığı” ünvanlarını almış, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini ve tezini tamamlayarak “Doktor” ünvanını almaya hak kazanmıştır.

2009 yılında altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri Wayne State Üniversitesi’nde TÜBİTAK Doktora sonrası araştırma bursuyla bulunmuş ve Veri Madenciliği ve Optimizasyon konularında bilimsel araştırmalar yapmıştır.

2000-2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Bilgi Sistemleri Geliştirme Uzmanı, Veritabanı Yöneticisi olarak çalışmış, bu sırada Kara Kuvvetleri Personel Yönetim Bilgi Sistemi, Kariyer Yönetim Sistemi, Kurumlararası  Veri Paylaşım Sistemi gibi projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde aktif olarak rol almıştır.

2007-2008 yıllarında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde optimizasyon dersleri vermiştir.

2013 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmayı müteakip, Hacette Üniversitesi Akademik Performans İzleme ve Yönetim sisteminin geliştirilmesi projesini yürütmüştür.

2013-2018 yılları arasında Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi olarak çalışmış, bu sürede üniversitenin TÜBİTAK tarafından sağlanan  sadece 26 üniversite’ye verilen, 10 Milyon TL bütçeli “Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)”, sadece 20 üniversite’ye verilen “Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)” projelerini yazmış ve yürütmüş, 30 Milyon TL bütçeli “Petrol Sondaj Kulelerinin Tasarım ve İmalatı (1007-Kamag)” yazım ve yürütme süreçlerinde görev almış, bunlar dışında ulusal (Tübitak, Kalkınma Ajansları, KOSGEB vb.) ve uluslararası fonlar (EU, UNDP, WB vb.)tarafından desteklenen irili ufaklı bir çok projenin koordinasyon, yazım ve yürütülmesinde görevler almıştır.

2018 yılında Atılım Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak kendi kurucu ortağı olduğu INVESTURCO Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ve INVESTURCO Proje, Eğitim, Danışmanlık, Yatırım ve Teknoloji Transferi Anonim Şirketi’ni kurmuş, başta savunma sanayi, tıbbi teknolojiler ve enerji alanları olmak üzere teknoloji ağırlıklı girişim projelerinde yatırımcı, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatına devam eden, Dr. Ünler’in uluslararası düzeyde taranan dergilerde yayınlanmış birçok yayını ve bu yayınlara atfedilmiş 1000 civarında atıfı bulunmaktadır.

İyi seviyede İngilizce bilen Dr. Alper Ünler, Avukat Kadriye Ünler ile evli olup iki erkek çocuk babasıdır.

İsmail Ünler 1998 yılında Makina Mühendisi olarak Ortadogu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Yönetim ve Organizasyon bilim dalinda yüksek lisans derecesi de bulunan Ismail Ünler uluslararasi sirketlerde 21 yili askin süredir farkli birimlerde yönetici olarak calismistir. Kalite yönetimi, üretim teknolojileri, proje yönetimi ve satinalma konusunda uzman olarak özellikle otomotiv sektöründe cok sayida uluslarararasi projeyi yöneten Ismail Ünler cok iyi derece de ingilizce ve almanca bilmektedir.